VVD en Leefbaar Dronten willen huidige collegeperiode afmaken

Dronten - Een dag nadat er gesproken werd van een politieke crisis in Dronten is de rook opgetrokken. Het huidige college van burgemeester Aat de Jonge en de wethouders Ton van Amerongen en Peter van Bergen wil deze collegeperiode graag afmaken.

‘Als de gemeenteraad daarmee instemt.’

Steun gemeenteraad

De drie gaven donderdagochtend hun visie weer op de situatie die nu is ontstaan in Dronten, nadat de wethouder Dirk Minne Vis en Nico Verlaan (beiden CDA) woensdag hun ontslag hebben ingediend.

‘Belangrijk is vast te stellen dat Ton, Peter en ik bereid zijn tot aan de verkiezingen de kar te trekken, als de gemeenteraad dat goedvindt,’ zegt burgemeester Aat de Jonge. Hij gaf aan dat hij bereid is daarbij een portefeuille van één van de vertrokken wethouders over te nemen. Welke, dat kon hij nog niet zeggen. Eerst moet de gemeenteraad formeel haar steun uitspreken.

Dat zal vanavond gebeuren in de reguliere raadsvergadering. Heel spannend is het niet, want zes van de acht partijen in de gemeenteraad hebben al uitgesproken met deze wethouders verder te willen. Alleen de SP heeft dat formeel nog niet gedaan, maar zal dat naar verwachting vanavond wel doen. Het CDA staat dan alleen.

Netjes

Voor wat betreft de aanleiding tot het opstappen van de wethouders wil De Jonge niet in detail treden. ‘Zij hebben hun eigen afweging gemaakt en dat hebben we te respecteren.’ Dat er verschillen van inzicht waren binnen het college, is duidelijk. ‘Maar beiden noemen geen concrete voorbeelden en dat is netjes van ze. Dat ga ik dus ook niet doen.’

Vertrouwen

Dirk Minne Vis gaf gisteren aan in zijn verklaring ontslag te nemen ‘vanwege een gebrek aan vertrouwen in het college’. ‘Rondom mijn functioneren is door collegeleden stemming gemaakt.’ De Jonge stelt dat iedereen heeft kunnen constateren dat er rondom bepaalde dossiers van Vis veel discussie was in de gemeenteraad. Dat zou donderdagavond hebben ‘geculmineerd’ in een debat over de payrollkwestie, waarbij Vis verantwoording zou afleggen over het feit dat hij de gemeenteraad verkeerd heeft geïnformeerd.

Dat die botsingen met de gemeenteraad ook effect hadden op de verhoudingen binnen het college, wordt niet ontkend. ‘We herkennen het afnemende vertrouwen tussen Dirk Minne Vis en de gemeenteraad. Dit heeft zich vertaald naar hoe we elkaar aan de collegetafel aanspreken,’ bracht het college gisteren in een verklaring naar buiten. Maar volgens De Jonge is daarbij altijd eerlijk en open gecommuniceerd naar en met elkaar en is daarbij het woord ‘vertrouwen’ nooit gevallen.

Geborgenheid

Nico Verlaan gaf in zijn verklaring aan ‘bestuurlijke geborgenheid’ te missen. ‘Dat gevoel heb ik meerdere malen met het college gedeeld. Daarbij heeft mijn voorzitter een opvatting over rollen en taken en de daarbij behoorden kwaliteiten die ik niet deel,’  aldus Verlaan woensdag. Dat wordt herkend door De Jonge, zonder dat hij ook daar ingaat op de details. ‘Er waren zeker verschillen in bestuursstijl. Maar er was altijd ruimte binnen het college elkaar hierover aan te spreken. Vervolgens hoef je het dan niet met elkaar eens te zijn.’

Minderheidskabinet

De Jonge ziet er geen probleem in als de huidige wethouders doorgaan. ‘Zie het als de lokale invulling van een minderheidskabinet.’ Ton van Amerongen (VVD) en Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) vertegenwoordigen zeven zetels in de gemeenteraad. Maar ChristenUnie (3), D66 (3), GroenLinks (2) en PvdA (2) hebben gisteren al hun vertrouwen in dit ‘minderheidskabinet’ uitgesproken. ‘Daarbij is het collegeprogramma dat drie-en-een-half jaar geleden is afgesproken leidraad voor het beleid, en dat programma is al voor 90 procent uitgevoerd.’

Dat is ook de reden dat Ton van Amerongen en Peter van Bergen het ook zien zitten. Ton van Amerongen gaf, toen hij en zijn  ollega’s de portefeuilles moesten overnemen van hun zieke collega Hans Engelvaart, na een paar maanden aan op hun tandvlees te lopen. ‘Daar ben ik nu niet bang voor. Dit is een andere situatie, omdat we toen niet wisten waar het naartoe zou gaan met Hans. De termijn nu is te overzien.'

Beste voor Dronten

In maart volgend jaar zijn er tenslotte verkiezingen, al benadrukken beide wethouders dat deze oplossing daar niets mee te maken heeft. ‘We doen dit in het belang van Dronten. Niet om electoraal iets te winnen,’ aldus Van Amerongen.

Onderzoek

Dat CDA-fractievoorzitter Jan Klopman woensdag vroeg om een ‘onafhankelijk onderzoek’ naar wat er in Dronten aan de hand is, is geheel voor zijn rekening, vindt De Jonge. ‘Hij noemde daarin de naam van Commissaris der Koning Leen Verbeek. Dat moet hij dan bij Leen Verbeek neerleggen.’ Die heeft overigens al laten weten dat alleen te doen als de gemeenteraad er om vraagt, en dat zal niet gebeuren.

Verbaasd over verbazing

Dat Klopman woensdag verrast was door het opstappen van de twee wethouders, verbaast De Jonge. ‘Iedereen kon toch zien dat het lastig werd voor Dirk Minne Vis. Kennelijk heeft de fractievoorzitter van het CDA dat beeld niet meegekregen.’ En dat Klopman een verbinding legt tussen het opstappen van deze twee wethouders, het eerder opstappen van twee andere CDA-wethouders (Erik Langeweg en Piet Bleeker), twee gemeentesecretarissen die in tien jaar tijd zijn  weggegaan ende hele directie van de gemeente Dronten die is verdwenen? Toont dat niet aan dat er een crisis is op het gemeentehuis? ‘Tja. De hele CDA-fractie van nu ziet er ook anders uit dan 13 jaar geleden. Daar vind ik toch ook niets van? Bovendien: er zijn in die tijd wel meer wethouders afgetreden. Ook van andere partijen, het waren niet alleen CDA-wethouders. Er is geen crisis in het college. Wij voelen ons ook gesteund door de organisatie.’

Uitkomst staat al vast

Donderdagavond praat de gemeenteraad over de nieuwe politieke realiteit. De uitkomst daarvan staat eigenlijk al vast: VVD en Leefbaar Dronten kunnen door met twee wethouders en de gifbeker voor het CDA zal diep zijn. De partij verkeert nu in een isolement in de gemeenteraad van Dronten.