CDA-wethouders stappen uit college Dronten

Dronten - De CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan zijn uit het college van Dronten gestapt. Ze zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de onderlinge samenwerking binnen het college.

Beide wethouders hebben woensdag officieel hun ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Dirk Minne Vis lag vanwege de payroll-kwestie onder vuur in de gemeenteraad, maar dat is niet de reden waarom hij is opgestapt. Hij en Nico Verlaan voelen zich niet gesteund door de voorzitter van het college (burgemeester Aat de Jonge) en ook niet door de mede-wethouders Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) en Ton van Amerongen (VVD).

'Stemmingmakerij'

'Rondom mijn functioneren is door leden van het college stemming gemaakt', licht Vis zijn ontslag toe. 'Door deze politieke vooringenomenheid is het onmogelijk geworden om mij te verdedigen in de raad'.

Nico Verlaan zegt een andere opvatting te hebben over hoe je moet functioneren als bestuurder dan de voorzitter (burgemeester De Jonge). Omdat hij denkt dat daar in deze periode geen verandering in komt, stapt hij op.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Uitzonderlijke situatie

Door het opstappen van de beide CDA-wethouders ontstaat in het Dronter college de uitzonderlijke situatie, dat er nu twee wethouders overblijven die samen zeven zetels in de raad hebben, terwijl het CDA acht zetels heeft.

'Persoonlijk drama'

Het college noemt het vertrek van de wethouders in een eerste reactie een 'persoonlijk drama'. Het college verstaat de woorden van Nico Verlaan over de verschillen van bestuursstijl. 'Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in elkaar. Dat dit desondanks heeft geleid tot het indienen van ontslag is een afweging die wethouders zelf maken. We herkennen het afnemende vertrouwen tussen Dirk Minne Vis en de gemeenteraad. Dit heeft zich vertaald naar hoe we elkaar aan de collegetafel aanspreken'.

Spoeddebat op donderdag

Vanuit de gemeenteraad is een spoeddebat over de ontstane situatie aangevraagd. Naar verwachting vindt dit debat donderdag plaats tijdens de raadsvergadering.

CDA: 'Nader onderzoek noodzakelijk'

De CDA-fractie betreurt het ontslag maar respecteert het besluit van beide wethouders. Gezien deze bijzondere situatie, het gelijktijdig opstappen van twee wethouders, is volgens de CDA-fractie nader onderzoek noodzakelijk. ‘We zijn als CDA-fractie verrast en geschrokken van de nu ontstane situatie. Het is voor de inwoners van Dronten van groot belang dat de ontstane situatie zo snel mogelijk genormaliseerd wordt.’

'Totaal verrast'

Fractievoorzitter Jan Ammerlaan van Leefbaar Dronten laat in een eerste reactie weten 'totaal verrast' te zijn door het besluit van beide wethouders. Hij heeft niet zien aankomen dat het binnen het college zou klappen, maar wil verder nog niet inhoudelijk reageren op het ontslag.

'CDA laat Dronten vallen'

In een gezamenlijk persbericht met de titel 'CDA laat Dronten vallen' spreken de fractievoorzitters van de zes overige partijen in de raad (ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Dronten, PvdA en VVD) het vertrouwen uit in het huidige college. 'De fracties gaan zich beraden en morgen zal er een spoeddebat plaatsvinden in de openbare raadsvergadering'.

Lees hieronder de ontslagbrieven van Dirk Minne Vis en Nico Verlaan aan de gemeenteraad van Dronten.