Huisvesting studenten en arbeidsmigranten in Dronten moet anders

Dronten - Het is ontzettend lastig de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in woonwijken in te dammen en te reguleren. Dat blijkt uit een evaluatie van het beleid in Dronten op dit gebied.

Groeiende vraag

Een extern bureau heeft die evaluatie gedaan in opdracht van de gemeente. Dat bureau concludeert dat er nog steeds een groeiende vraag is naar studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting en dat die vraag de komende jaren gestaag zal toenemen. Ook constateert men dat er veel overlast wordt ervaren, met name in Dronten-Noord en met name van studenten. De ervaren overlast, zoals geluid en verwaarlozing van de woning, heeft vooral te maken met het ‘leefritme’: dat is bij studenten nu eenmaal anders. Het leefritme van arbeidsmigranten komt meer overeen met dat van de ‘gewone’ Drontenaar.

Beperkte mogelijkheden

Nadat het beleid, waarin onder andere een minimumafstand van 100 meter tussen kamerverhuurpanden een voorwaarde is, van kracht is geworden, zijn er zeventien aanvragen ingediend bij de gemeente. Daarvan zijn er twaalf vergund en bleek één aanvraag vergunningsvrij. Er is er slechts één geweigerd. De juridische mogelijkheden zijn beperkt, zowel qua huisvesting als de bestrijding van overlast.

De evaluatie zegt ook dat de gemeentelijke capaciteit op het gebied van handhaving onvoldoende is. Daardoor kan er nu alleen reactief worden gehandhaafd, als er klachten zijn.  Ook bij de politie is de capaciteit een probleem om op te treden, met name in de nacht.

Meer grootschalig

Toch staan er ook een aantal aanbevelingen in de evaluatie. Een deel van een oplossing is dat er meer grootschalige huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten komt. Daarnaast kan de gemeente vanuit haar ‘netwerkfunctie’ wel proberen anderen, en dan met name verhuurders, te beïnvloeden. ‘Er zijn mogelijkheden om die centrale rol als regisseur veel steviger in te vullen.’

Politiek in actie

De evaluatie zegt ook dat de gemeenteraad in actie moet komen. Door bijvoorbeeld te benoemen waar, als men liever geen studenten in woonwijken heeft, dan wel moeten wonen. Het beleid waarbij men zegt blij te zijn met de studenten en arbeidsmigranten als inwoners en ook ruimte maakt voor de huisvestingsbehoefte, terwijl men ook ver meegaat met bewoners als die zeggen overlast te ervaren, is ‘halfslachtig’. ‘Dat is een ondoorzichtige en onmogelijke beleidslijn die in de praktijk dan ook veel onvrede wekt bij betrokkenen.’

Bepaalde wijken niet

Kortom: de gemeente en de gemeenteraad zouden locaties moeten aanwijzen waar grootschalige huisvesting van studenten en arbeidsmigranten zou kunnen plaatsvinden. Bij nieuwe aanvragen in de woonwijken zou de gemeente ook kritischer moeten zijn voor wat betreft de parkeernorm. En volgens het onderzoek kan het ook zinvol zijn in bepaalde delen van Dronten op grond van de leefbaarheidsproblematiek helemaal geen vergunningen voor kamerverhuurpanden meer af te geven. En ofschoon er ook strenger opgetreden kan worden tegen overlast, is dat volgens de evaluatie geen oplossing.

De evaluatie ligt nu bij de gemeenteraad.