Klokkenstoel op begraafplaats Nagele is feestelijk in gebruik genomen (filmpje)

Nagele - Dankzij de inzet van vrijwilligers heeft de begraafplaats van Nagele nu een mooie klokkenstoel, die kan worden geluid bij uitvaartplechtigheden. De klokkenstoel is vrijdag feestelijk in gebruik genomen.

De luidklok in de klokkenstoel is afkomstig van de begraafplaats in Dronten en was daar vervangen door een grotere vanwege de uitbreiding van de begraafplaats. Door bemiddeling van wijlen Geert Popkema, lid van de Rotaryclub Dronten, is het kleinere exemplaar toegezegd aan het dorp Nagele.

Met medewerking van de gemeente Noordoostpolder is de klok door een aantal vrijwilligers uit Nagele onder leiding van Piet van der Sar opgehaald. Van der Sar heeft de klokkenstoel ontworpen en samen met andere vrijwilligers gemaakt en geplaatst. De vormgeving van de klokkenstoel past bij de bijzondere architectuur van Nagele en van de begraafplaats zelf.

De klok in de klokkenstoel kan in overleg met een begrafenisondernemer worden geluid ter begeleiding van een rouwstoet. De klok is op afstand bedienbaar.

De klokkenstoel is vrijdag officieel overgedragen aan Vereniging Dorpsbelang Nagele. Op de foto's staan Piet van der Star, ontwerper van de klokkenstoel, en Mineke Geluk, weduwe van Geert Popkema.