Omgeving Lelycentre staat ingrijpende transformatie te wachten

Lelystad - Met de omvorming van leegstaande kantoorpanden naar 385 woningen zal de omgeving van het Lelycentre de komende jaren ingrijpend veranderen. Bovendien krijgt Lelystad er zo flink wat appartementen bij en daar is een groeiende vraag naar.

Veel overleg

De afgelopen maanden is er flink overlegd met de eigenaren van de kantoorpanden in het Lelycentre, de winkeliers en de omwonenden. Daar is nu een plan uitgekomen dat naar de gemeenteraad kan.

‘Het was best ingewikkeld,’ zegt wethouder Jop Fackeldey.  De kantoorpanden hebben allemaal een andere eigenaar en die willen het optimale voor hun pand. Tegelijkertijd moest er voor worden gewaakt dat de markt overspoeld zou worden met bijvoorbeeld sociale huurappartementen. Maximaal 30 procent van de woningvoorraad in Lelystad mag uit sociale huur bestaan, zo heeft de gemeenteraad eerder besloten.

Omvorming

En dan is het een heel gepuzzel. ‘Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen.’ Er is een gebiedsvisie gemaakt voor het Lelycentre, waarin per complex beschreven staat wat daarmee mag gebeuren. Het is aan de eigenaren van die complexen daar plannen voor te maken die daarbij passen.

Voor een groot aantal kantoren betekent dat omvorming tot appartementen in allerlei vormen: sociale huur, sociale koop (< 170.000 euro). Markthuur en appartementen in het hogere segment. In de eerste fase gaat net om vier kantoren, waar 330 appartementen in komen.

Sloop

In de tweede fase gaat het om de omgeving van het huidige Maerlanthuis, waar nu bijvoorbeeld nog een sportschool en de nachtopvang van het Leger des Heils in zitten. De toren wordt omgevormd tot 55 sociale zorgappartementen, de rest gaat tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen parkeerplaatsen en veel groen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.

Herinrichting

Dat laatste zal een opgave voor de gemeente worden bij de herinrichting van het gebied: meer parkeerplaatsen en meer groen. ‘Het is nu wel een hele grijze omgeving.’ En dat gaat de gemeente ook geld kosten. ‘Deels kan dat uit het budget voor groot onderhoud worden betaald, zo’n 500.000 euro.’ In totaal denkt de gemeente voor dat gedeelte van de herinrichting 3,2 miljoen euro kwijt te zijn, maar de marktpartijen zullen ook een deel van de rekening betalen. 

Politiek

Het woord is nu aan de gemeenteraad. Die was eerder niets eensgezind over wat er met het Lelycentre moet gebeuren. Zo was er eind vorig jaar een toenmalige eigenaar van een kantoorpand, die volgens eigen zeggen graag aan de slag wilde sociale huur- en koopappartementen te realiseren. Sommige raadsfracties vonden dat de man zijn gang maar moest gaan. Anderen wilden eerst een visie voor het hele gebied, om te voorkomen dat Lelystad straks overspoeld zou worden met sociale huurappartementen, hetgeen de woningmarkt ernstig zou verstoren.

Met de huidige plannen wordt aan de eerdere afspraken die de gemeenteraad heeft gemaakt, voldaan. Op één na: de toevoeging van appartementen in de sociale koopklasse. Eerder heeft de gemeenteraad bij de Woonvisie bepaald dat er geen koopwoningen bij mogen komen onder de 170.000 euro. Daarvan zijn er genoeg te vinden in de bestaande bouw.

Groeiende behoefte

Fackeldey wijst erop dat er wel een grote behoefte is aan appartementen, ook in de sociale koop. ‘Lelystad telt ten slotte een eenzijdige woningvoorraad van voornamelijk eensgezinswoningen. Er is een groeiende groep die behoefte heeft aan kleinere woonvormen.’ Daarbij kan men denken aan echtparen die in scheiding liggen of oudere echtparen. Bovendien is het aan de eigenaar van een complex wat hij ermee wil doen: je kunt hem, niet dwingen duurdere appartementen te bouwen.

Bestemmingsplan

De politiek moet nu eerst beslissen over de gebiedsvisie. Daarna kunnen de eigenaren van de panden ermee aan de slag. Zij zullen een plan moeten maken dat getoetst wordt aan de criteria. Als het daaraan voldoet, kan het bestemmingsplan voor de locatie worden gewijzigd. In de voorlopige eerste en wat optimistische fase denken de eigenaren van de kantoorpanden de komende drie jaar nodig te hebben voor de transformatie, die dan in 2020 gereed zou zijn.

Voor het Smedinghuis, dat deels leegstaat, en het oude politiebureau, beiden aan het Zuiderwagenplein, zijn nu nog geen plannen. Daarover loopt overleg met de Rijksgebouwendienst.

Bij de transformatie gaat het om de volgende kantoorpanden:

  • Noorderwagenplein 4: 111 appartementen van 28 tot 76 m2 in de sociale huurklasse.
  • Maerlant 16: 183 appartementen van 55 tot 90 m2, markthuur en koop.
  • Plaats 1: 36 appartementen van 60 tot 75 m2 in de sociale huurklasse en markthuur.
  • Voor het pand Maerlant 10 zijn al eerder afspraken gemaakt. Van der Valk bouwt daar een hotel/short stay voor 330 mensen die tijdelijk een woonruimte zoeken.

In de tweede fase gaat het om:

  • Maerlant 8: 55 ‘zorgappartementen’ van 30 tot 70 m2 in de sociale huur.

De plannen voor het Lelycentre zijn vastgelegd in een boekwerkje.