Engie legt zonnepark van 30 hectare aan bij Flevokust Haven

Lelystad - Energiebedrijf Engie wil een zonnepark van 30 hectare gaan exploiteren bij Flevokust Haven. Het zonnepark komt op de plek van de voormalige visvijvers, waarbij de randen van de voormalige visvijvers in stand worden gehouden.

Begin 2017 is met de provincie en Engie een intentieovereenkomst gesloten voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. De ontwikkeling van een zonnepark is daar als één van de nader te onderzoeken projecten benoemd. Het realiseren van een zonnepanelenpark past bovendien binnen de ambities op het gebied van duurzaamheid van de gemeente om in 2025 energieneutraal te zijn.

Achttien jaar gebruik van de grond

In het bestemmingsplan Flevokust Haven is de mogelijkheid voor een zonnepark opgenomen. Voor het gebruik van de grond heeft ENGIE met de gemeente een contract gesloten. Het contract voor het gebruik van de grond is voor 18 jaar.

Geen hinder voor vestiging bedrijven

Dit initiatief belemmert niet de vestiging van nieuwe bedrijven, omdat er nog ruimschoots mogelijkheden zijn. Immers er is nu voor de komende jaren, buiten deze 30 hectare, nog 43 hectare beschikbaar, waarvan 7 hectare nu bouwrijp gemaakt wordt voor de eerste bedrijven die zich hier willen vestigen. Zelfs als deze gronden zijn uitgegeven, is er alsnog in potentie 80 hectare beschikbaar voor de vestiging van bedrijven.

Ambities

Wethouder Ed Rentenaar: 'Zowel Engie, de provincie Flevoland als de gemeente hebben alle drie ambities op het gebied van duurzaamheid. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt niet alleen een stap gezet naar een duurzamer Lelystad, maar ook om van Flevokust Haven een succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling te maken. Het initiatief van het zonnepanelen park past hier prima binnen. Daarnaast streven we ook naar een duurzaamheidscertificaat voor gebiedsontwikkeling (BREEAM.NL Gebiedsontwikkeling) Flevokust Haven'.

Subsidie

Voor de aanleg van het zonnepark heeft Engie, zogenaamde SDE+subsidie aangevraagd. Deze subsidie wordt vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt om de transitie naar duurzame energieopwekking mogelijk te maken. Zodra er duidelijkheid is over de subsidie wordt het verdere proces voor realisatie in gang gezet. De bouw vindt naar verwachting in 2018 plaats.

5700 huishoudens

Het park van 30 hectare gaat bestaan uit 74.000 panelen en heeft een vermogen van 20 MW. Dat is voldoende groene energie voor 5700 huishoudens. De zonnepanelen komen op schuine stellages net boven de grond. De grond onder de panelen wordt dubbel gebruikt, doordat  ENGIE er schapen laat grazen. Daarnaast realiseert ENGIE op eigen terrein van de Maxima centrale nog een zonnepark van 9200 panelen. De bouw daarvan is reeds begonnen en de oplevering wordt begin december 2017 verwacht. Dit park produceert voor nog eens 800 huishoudens groene stroom.