Politiek schiet eigenaren van asbestwoningen te hulp

Lelystad – De gemeenteraad schiet bewoners van woningen met een asbestdak die vanwege leeftijd of financiële situatie geen geld kunnen lenen voor de sanering, te hulp.

‘Als de landelijke en provinciale overheid bewoners in dit opzicht zo duidelijk laten vallen, kunnen wij bewoners niet laten zitten,’ vindt Emiel van der Herberg (PvdA).

Actueel probleem

Ofschoon de asbestsanering van daken van woonhuizen pas in 2024 moet zijn uitgevoerd, is het probleem wel actueel. In de Jol bleek onlangs dat twee bewoners hun dak niet konden laten saneren, omdat zij vanwege hun leeftijd geen lening konden krijgen. Dat is dan een probleem voor die bewoners, maar ook voor de rest van de buurt: waar daken overlopen kunnen de buren dan ook niet saneren, en hierdoor komen bewonerscollectieven ook in het gedrang. En dat zorgt bij individuele woningeigenaren wellicht weer voor meer kosten

Te hulp schieten

Vandaar dat de PvdA, met GroenLinks, D66, de SP en Leefbaar Lelystad een voorstel had voorbereid, waarbij de wethouder wordt opgeroepen ook voor deze bewoners een oplossing te zoeken. ‘De landelijke overheid zou het moeten regelen, maar zoals we allemaal weten zit er sinds begin dit jaar in vrijwel geen enkel dossier meer schot. En de provincie is alleen geïnteresseerd in de daken van agrarische bedrijven,’ aldus Emiel van der Herberg.

Tegenprestatie

Op verzoek van de VVD werd het voorstel nog wel wat aangescherpt. Het is namelijk niet zo dat de gemeente de sanering van het dak bij bewoners die dat niet kunnen betalen of er geen geld voor kunnen lenen, de rekening dan maar zelf betaalt. ‘Er moet iets van een tegenprestatie tegenover staan. Anders is het een recept voor oorlog in de buurt,’ zei Van der Herberg. Want als de gemeente het ene dak wel betaalt, waar andere bewoners zelf de rekening moeten betalen, zorgt dat op z’n minst voor scheve ogen.

Daarom is in het voorstel opgenomen dat de rekening ‘uiteindelijk wel door de huiseigenaren moet worden gedragen’. Hoe dat gaat gebeuren, daar mag wethouder John van den Heuvel op gaan puzzelen. ‘Misschien kan het dat de gemeente de grond onder de woning ervoor terugkrijgt en in erfpacht weer uitgeeft, of het dak gebruikt voor energiewinning door de plaatsing van zonnepanelen,’ gaf Van der Herberg als voorzet. Na de aanpassing sloten ook de VVD, CDA, ChristenUnie en InwonersPartij zich aan bij het voorstel, dat met de stem van OpaPlus erbij ook nog uiteindelijk unaniem werd aangenomen.

Generieke milieu-ontheffing

Overigens bespreekt de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer morgen de knelpunten rond de sanering van de asbestdaken, waarvoor ook Lelystad haar inbreng heeft geleverd.

Verder kondigde wethouder Van den Heuvel aan dat hij morgen met de provincie om tafel zit over de problematiek rond de mussen en vleermuizen, die ook de sanering van asbestdaken kunnen vertragen. Dat betekent dat er binnenkort een ‘generieke ontheffing’ komt voor hele wijken, waarbij de vervangende maatregelen die moeten worden genomen voor nestelende mussen en vleermuizen zijn meegenomen.