Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaat in hoger beroep

Steenwijk / Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Zwolle, waarin werd bepaald dat de zorggroep aan 122 ontslagen werknemers alsnog een zogeheten transitievergoeding moet betalen.

1,1 miljoen euro

In de zitting, die plaatsvond op 8 juni, hebben 122 ex-werknemers schoonmaakondersteuning een transitievergoeding geëist van ZONL. Het gaat om een totaalbedrag van 1,1 miljoen euro. De kantonrechter is niet meegegaan in het standpunt van de zorginstelling dat er sprake is van Overgang van onderneming dan wel Opvolgend werkgeverschap. De rechter baseert zijn uitspraak vooral op de invulling van de CAO VVT die pas medio 2016 van kracht is.

'Enorm onder druk'

ZONL-bestuurder Frank Kodden licht het hoger beroep toe: 'We hebben veel geïnvesteerd in het proces dat achter ons ligt én met een goed resultaat. Vrijwel alle medewerkers hebben hun eigen werk en cliënten kunnen behouden bij een andere werkgever. De investeringen van ZONL om al deze mensen goed en zorgvuldig te helpen hebben de positie van de organisatie enorm onder druk gezet'.

'Geen kleinigheid'

De zorginstelling, die actief is in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk, wil via het hoger beroep helder krijgen of sprake is van Overgang van onderneming dan wel Opvolgend werkgeverschap. 'Wij staan hier nog steeds achter en vanuit principiële gronden vinden wij het cruciaal dat hier een uitspraak over komt. Het gaat niet over een kleinigheid en dit raakt niet alleen ZONL maar de gehele branche'.

Voldongen feit

De zorginstelling werd in 2015 voor een voldongen feit geplaatst, doordat de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk aangaven te stoppen met de dienst Huishoudelijke Zorg. 'ZONL heeft vervolgens de afbouw van deze dienst in gang gezet en er gedurende twee jaar alles aan gedaan om tot een goede oplossing te komen voor de betrokken medewerkers en cliënten. Medio 2016 moesten deze gemeenten echter hun besluit terugdraaien van de Centrale Raad van Beroep en alsnog een formele aanbesteding Huishoudelijke Zorg uitzetten'.