Zesluik Noordoostpolder 75 jaar, deel 3: 'We moeten de polder versterken'

Emmeloord - De Noordoostpolder viel 75 jaar geleden droog. In deze zesluik laat Toerisme Flevoland elke week bewoners van de Noordoostpolder aan het woord over vroeger, nu en ooit.

Deze week Erik Waterman van Waterman Onions en Cor van Veldhuijsen van het Agrofoodcluster en World Potato City Emmeloord.

Erik: 'Zeg Cor, bestaat de pioniersgeest eigenlijk nog?'

Cor: 'Zeker wel. Kijk maar hoe jij en je broer met dit bedrijf zijn gestart. Letterlijk de portemonnee omgekeerd en met eigenlijk bijna niets zijn jullie je bedrijf gestart.'

Erik: 'Het was echt een sprong in het diepe. Ik was pas 26 jaar.'

De roots van het bedrijf liggen in Zeeland, waar Waterman senior in de jaren vijftig begon met kleinschalig verwerken en verpakken van aardappelen, uien en wortelen. Zijn zonen Wim en Erik startten een nieuw bedrijf in 1998 in Emmeloord. 'Dit is het epicentrum met de mooiste en kwalitatief de beste uien van Nederland die tevens bijna jaarrond bewaard kunnen worden'.

[De tekst gaat verder na de foto]


Erik: 'Ik denk dat we nu beter kunnen spreken van pionieren 2.0: niet meer met de ploeg, maar op een andere moderne manier. Maar nog steeds bij zowel de toeleveranciers als klanten waar ook ter wereld echt Zaaien, zoals jij doet, Cor.'

Cor: 'Klopt. Het gaat anno 2017 nog steeds om samenwerken, met elkaar in contact komen, aan het imago werken en verbindingen leggen. Met het onderwijs, de gemeente en andere ondernemers. Dat zijn de dingen die je samen kunt doen.'

Erik: 'Het Agrofoodcluster is daarvan een mooi voorbeeld.'

Cor werkte jarenlang bij de Rabobank en was teamleider economische zaken bij de gemeente Noordoostpolder. Als directeur van het Agrofoodcluster promoot hij nu de open teelt. Kennis, business en innovatie staan hierbij centraal.

Erik: 'Dus, die pioniersgeest bestaat anno 2017 nog wel degelijk.'

Cor: 'Absoluut. Maar dan in een heel nieuwe vorm van samenwerking, waarbij bedrijven lidmaatschap betalen. Om samen op te trekken, verbindingen te zoeken, klanten te delen en elkaar te versterken. Maar Erik, vertel eens over hoe jullie begonnen.'

Erik: 'We namen dit bedrijf in 1998 over, inclusief drie werknemers. Inmiddels is de omzet vertienvoudigd. We hebben de beste grondstoffen om de hoek, inclusief hoogstaande kennis van telers. We exporteren het jaar rond naar circa 70 landen.'

Cor: 'Welke ontwikkelingen zie jij in de voedselvoorziening, agro en food?'

Erik: 'Het is misschien een beetje filosofisch, maar het is onze taak om alle mondjes in de wereld te voeden. Hoe zorgen we dat we dat kunnen blijven doen? De grond is niet onuitputtelijk. We kunnen dus niet ongebreideld met de uienteelt in Nederland groeien.'

Cor: 'Ik merk dat de schaalvergroting toeneemt. Jij ook?'

Erik: 'Akkerbouw is niet langer op de tractor rijden, maar draait om de vraag: hoe manage je bedrijfs- en teeltdata? Dat vraagt bijna om een meer data -analist. Vroeger had je als boer 12 hectare en twee knechten. Nu heeft een boer 200 hectare en een drone. Toen waren er veel handen nodig, nu slimme kennis. '

Cor: 'Wij bieden met het Agrofoodcluster een platform om elkaar te ontmoeten, zodat je pro-actief op de markt kunt inspelen. En niet pas als er iets aan de hand is.'

Erik: 'Een boer is een rasondernemer, die op zijn erf bezig is met heel veel kennis en innovatie. Die moet tegenwoordig dus ook alle verschillende soorten data kunnen omzetten in diverse praktische toepassingen. Dus moeten we ook de alle huidige en toekomstige studenten steeds meer in deze innovatieve toepassingen betrekken.'

Tegelijk: `Pionieren 3.0!'

Cor: 'We moeten oppassen dat we pionieren niet te veel herkauwen, maar ook de bakens verzetten, Erik.'

Erik: 'Precies, de polder is geen museum. Ik merk dat er ruimte is om elkaar te versterken. Laten we de polder aantrekkelijker maken en meer promoten in Nederland.'

Cor: 'Daar zijn wij met het Agrofoodcluster een schakel in.'

Erik: 'Dat is heel belangrijk. Immers, als je te veel achteruit kijkt zie je niks voor je. Kijk maar naar de Nederlandse exportpositie. We zijn wel de grootste uienexporteur ter wereld. Een echte exportkampioen van BV Nederland dus bij uitstek. Een goed voorbeeld van waar een klein land groot in kan zijn.'

CV Erik Waterman

 • Naam: Erik Waterman
 • Geboren: 18 augustus 1971
 • Runt samen met zijn broer Wim sinds 1998 Waterman Onions in Emmeloord
 • Bedrijf sorteert, verpakt en exporteert wereldwijd uien en aanverwante producten
 • Woont in Nagele
 • Laatste telefoontje ging over de verkoop van uien

CV Cor van Veldhuijsen

 • Naam: Cor van Veldhuijsen
 • Geboren: 7 november 1974
 • Is directeur van het Agrofoodcluster en World Potato City Emmeloord
 • Woont in Emmeloord
 • Wil de agrarische sector in de Noordoostpolder wereldwijd op de kaart zetten
 • Eet graag vers gesneden friet