'Overlast Lelystad Airport is groter dan de regering zegt'

Regio - Actiegroep HoogOverijssel stelt dat de geluidscontouren die zijn berekend om de effecten van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport te bepalen ontoereikend zijn.

De geluidbelasting boven Overijssel, Gelderland en Friesland lijkt verder te reiken en hoger te zijn dan tot nog toe door het Kabinet is gecommuniceerd.

Dit blijkt uit een geluidsstudie die Actiegroep HoogOverijssel heeft uitgevoerd. Deze burgerbeweging presenteerde zijn resultaten vrijdagavond tijdens een informatieavond van Actiecomité Red de Veluwe in Epe.

Actiegroep HoogOverijssel heeft drie maanden geprobeerd om de geluidsmodellen te verkrijgen die het Rijk en SchipholGroep gebruikten bij de geluidsstudies in het MER Lelystad Airport. Hiermee wilde het comité de geluidberekeningen bij het MER Lelystad Airport verifiëren. Tot op heden heeft HoogOverijssel hier echter geen beschikking over gekregen. Daardoor ontstond de noodzaak om een zelf een gelijkwaardig model te programmeren. Hierin is het actiecomité afgelopen week geslaagd.

De studie laat zien dat de in het MER Lelystad Airport getoonde geluidscontouren overeenkomen met de contouren die HoogOverijssel heeft berekend, voor zover deze zijn weergegeven boven de provincie Flevoland. Buiten de provinciegrenzen toont het MER Lelystad Airport echter nagenoeg geen geluidscontouren meer. Dit zorgde voor wantrouwen bij de ingenieurs en geluidsdeskundigen van HoogOverijssel.

Uit de rekenresultaten van HoogOverijssel blijken de geluidscontouren dan ook veel verder door te lopen, tot ver over het “Oude Land”. Zo reikt de etmaalgemiddelde (Lden) 48 dB-contour tot Zwolle, direct aan de noordkant van de wijk Stadshagen. In het MER Lelystad Airport hield deze contour op bij Biddinghuizen.

De etmaalgemiddelde (Lden) 40 dB-contour reikt zelfs tot ver voorbij Zwolle, tot na Lemelerveld en Apeldoorn. In het MER Lelystad Airport lag deze contour niet tot nauwelijks boven het Oude Land.  Deze Lden 40 dB-contour lag ooit mede aan de basis van het door SchipholGroep gekozen studiegebied van het MER Lelystad Airport. 

De door verontruste inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland gevreesde, forse toenames van de geluidbelasting onder de vliegroutes van en naar Lelystad Airport op het Oude Land, zijn met deze studie voor het eerst aangetoond en inzichtelijk gemaakt. 

HoogOverijssel vermoedt dat de opmerkelijke verschillen tussen het MER en deze nieuwe studie komen doordat de geluidsonderzoekers die het MER Lelystad Airport schreven, ergens in de buurt van Zwolle en Kampen stopten met rekenen. Mogelijk namen zij aan dat vliegtuigen vanaf deze punten direct zouden doorstijgen naar hogere luchtlagen. De in juni door staatssecretaris Dijksma voorgestelde vliegroutes laten de vliegtuigen op deze punten echter niet doorstijgen, maar horizontaal doorvliegen op een hoogte van circa 1.800 meter.

Gerelateerd nieuws