Uitbreiding Lelystad Airport: 'We gaan zo duurzaam mogelijk te werk'

Lelystad - Hoewel het vreemd lijkt bij de bouw van een luchthaven te spreken over duurzaamheid, zijn gedeputeerde Jaap Lodders en Dennis Meerburg, projectleider duurzaamheid van Lelystad Airport Businesspark (LAB) overtuigd van de kansen.

De plannen op het gebied van duurzaamheid zijn talrijk en gaan naast de aanleg van infrastructuur bijvoorbeeld ook over PowerParking, de waterketen, afvalstromen en samenwerking met De Lelystadse Boer. 'Bij alles wat we doen, gaan we zo duurzaam mogelijk te werk,' zegt Jaap Lodders.

Eerste vakantievlucht op 1 april 2019

Op 1 april 2019 staat de eerste vakantievlucht gepland. 'Alles is daar op gericht en de routes zijn inmiddels bekend,' vertelt Jaap Lodders. De focus voor Lelystad Airport ligt op de realisatie van verbindingen met toeristische steden en regio's in Europa en de overige landen rond de Middellandse Zee. Een vliegvakantie in die richting staat natuurlijk niet per se te boek als een duurzame keuze. 'Maar de verduurzaming van de luchtvaartsector kan je niet regionaal aanpakken,' zegt Jaap Lodders. 'Wij stellen de infrastructuur beschikbaar,' vult Dennis Meerburg aan. 'En daar liggen volop kansen voor duurzaamheid.'

Eerste gelijkstroomnetwerk van Nederland

Ook op het gebied van innovatie wordt bij de aanleg van de luchthaven aan de weg getimmerd. 'We krijgen hier het eerste gelijkstroomnetwerk van Nederland, er wordt er onderzoek gedaan naar een optimale inrichting van de waterketen en ook bij de bouw worden technieken toegepast die nooit eerder toegepast zijn,' legt Lodders uit. `Van de experimenten bij de aanleg van infrastructuur op de luchthaven leren we dingen die we ook bij onze eigen wegen weer kunnen gebruiken.' Deze manier van werken en ruimte geven aan innovatie past ook bij Flevoland, vindt Lodders. `Duurzaamheid kan voor ons een export product worden. In Flevoland geven we de ruimte om dingen uit te proberen om het vervolgens weer verder te brengen.'

Pareltjes

Om de luchthaven zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen zijn door de daarbij betrokken partijen 19 speerpunten benoemd. Daar zit volgens Jaap Lodders en Dennis Meerburg een aantal pareltjes tussen. ‘Ik ben echt trots op de duurzame aanleg van het gebied, alles wat met de bouw te maken heeft wordt duurzaam gedaan.’ zegt Jaap Lodders. ‘Kijk bijvoorbeeld naar het luchthavengebouw, slim gebruik van de grond en PowerParking.’

PowerParking speelt in op de toekomstige ontwikkeling van elektrisch rijden. Het is een vernieuwend project waarbij een deel van de parkeerplaatsen wordt ingericht als lokale duurzame energiecentrale. Hernieuwbare energie wordt opgewekt door middel van een zonnedak. Deze energie wordt direct gebruikt in de omgeving en bij overschotten tijdelijk opgeslagen in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en in batterijen.

De Lelystadse Boer

Nog zo’n pareltje is de samenwerking met De Lelystadse Boer. Stichting De Lelystadse Boer wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan sociale cohesie, de leefbaarheid, het vergroten van de acceptatie van de luchthaven en natuurlijk duurzaamheid. ‘Samen met De Lelystadse Boer kunnen we de geplande terreinen nu agrarisch gebruiken,’ vertelt Dennis Meerburg. ‘Het leuke is dat nu al vanuit de lucht is te zien hoe het gebied er straks uit komt te zien, maar dan in het groen.’

Concreet is De Lelystadse Boer bijvoorbeeld bezig met het kweken van bamboe. Bamboe neemt 35 procent meer CO2 op dan andere gewassen. Ook voor de verwerking is relatief weinig energie nodig en ook in de toepassing zijn geen chemische en/of milieuonvriendelijke stoffen nodig. Bamboe wordt bovendien geacht vogelwerend te zijn, wat voor plaatsing rondom het vliegveld essentieel is.

Gelijkstroom

Dat Lelystad Airport het eerste gelijkstroomnetwerk van Nederland krijgt, vindt Dennis Meerburg ook een heel mooi resultaat. ‘Elektriciteit wordt aangeboden als wisselstroom, terwijl het overgrote deel wordt gebruikt als gelijkstroom,’ legt hij uit. Koppeling van vraag en aanbod van gelijkstroom in een lokaal stroomnet biedt voordelen zoals besparing van energie, apparatuur, ruimte en geld. Bovendien noemt hij de duurzame waterketen nog, waar wordt gezocht naar robuuste oplossingen voor watervoorziening op de lange termijn. Het gaat dan om beperking van het (drink)watergebruik, het optimaal benutten van het watergebruik en winning van energie uit afvalwater.

Voor een duurzame invulling van Lelystad Airport in de toekomst, bijvoorbeeld het uitsluitend toelaten van elektrische vliegtuigen, moet je als regionale overheid terughoudend zijn, vindt Jaap Lodders. Voor de bedrijven die zich vestigen op Lelystad Airport Businesspark gelden uiteraard wél uitgifte voorwaarden die met duurzaamheid te maken hebben. ‘De meeste bedrijven die wij spreken hebben zelf ook voldoende plannen in die richting,’ laat Dennis Meerburg weten. ‘We krijgen veel aanvragen van bedrijven met een hoge duurzaamheidsambitie en daar kunnen we blij mee zijn. Voor veel bedrijven geldt dat vestigen op LAB een ‘once in a lifetime’ event is en ze willen het gelijk goed doen. Duurzaamheid is inmiddels breed omarmd en als je er vanaf het begin rekening mee houdt hoeft het niet veel extra te kosten.’

Luchthavenfonds

Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben onlangs het Luchthavenfonds opgericht. De partijen storten samen 1,85 miljoen euro in het fonds voor de komende 3 jaar. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.