Protesten in Steenwijk tegen vliegtuiglawaai op informatieavond in De Meenthe

Steenwijk - Een verhuurder van fluisterboten in Giethoorn vatte de protesten tegen de ‘laagvliegroutes’ boven West-Overijssel misschien nog wel het beste samen met zijn statement dat 'de overheid de stilte steelt' van de bewoners in dit landsdeel.

'Daardoor ontstaat schade', zo ging de spreker verder op de informatieavond over de gevolgen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad in een bomvol theater De Meenthe. 'En wie die schade veroorzaakt moet dan ook opdraaien voor de kosten', betoogde de man die in dat verband pleitte voor het heffen van een fluisterbootbelasting die ten goede moet komen, vond hij, aan de recreatie-ondernemers die gedupeerd worden, omdat toeristen weggejaagd zouden worden door het vliegtuiglawaai in de natuurrijke Kop van Overijssel.

Serieuze suggestie of niet, de honderden bezoekers die woensdagavond op de informatieavond waren afgekomen, meest ingezetenen van de gemeente Steenwijkerland, delen het gevoel dat West-Overijssel door de nieuwe laagvliegroutes iets wezenlijks en kenmerkends voor deze streek wordt afgepakt. Dat geldt niet alleen voor de inwoners, het laag vliegen op een hoogte van 1800 meter van bijvoorbeeld een passagiersvliegtuig als de Boeing737, zal, zo wordt gevreesd, ook desastreuze gevolgen hebben voor de natuur in het nationaal park De Weerribben.

[Lees verder na de video]

'Kostbare stilte wordt doorbroken'

Wim Liesker, voorzitter van de actiegroep Hoog Overijssel had het zelfs over ‘de kostbare stilte’ die door het vliegverkeer vanaf 2019 zal worden doorbroken. Hij signaleerde ook een merkwaardige tegenstelling dat de overheid aan de ene kant heeft geïnvesteerd in fluisterbootjes, 'terwijl straks diezelfde overheid gaat toelaten dat hier zo laag wordt gevlogen'.

Liesker riep de bezoekers, die in groten getale naar De Meenthe waren gekomen, op om veel lawaai te gaan maken in Den Haag om de plannen voor de laagvliegroutes nog bij te kunnen stellen. Hij verweet de rijksoverheid te hebben gefaald bij de herindeling van het luchtruim boven Nederland. 'Wij worden hier opgezadeld met een falend luchtvaartbeleid', stelde Liesker.

Bezorgdheid bij de provincie

Ook bij de provincie Overijssel is bezorgdheid over de plannen, die overigens nog niet in beton zijn gegoten, over de aansluitroutes voor het vliegverkeer. Gedeputeerde Annemieke Traag maakt zich vooral zorgen over de hoogte (1800 meter) waarop de vliegtuigen over West-Overijssel scheren. Zij zei die zorgen ook te hebben uitgesproken aan de zogeheten Alderstafel, de denktank voor de vliegroutes, die dat in opdracht doet van de rijksoverheid.

[Lees verder na de foto's]

'Dat vliegveld komt er'

Ella Nanninga namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu projectleider van Lelystad Airport, liet er geen twijfel over bestaan of het vliegveld in Lelystad in 2019 operationeel wordt. 'Dat vliegveld komt er', stelde Nanninga vastberaden. Dat statement zorgde direct voor rumoer in de Meenthe, omdat velen van mening waren over dat besluit nooit te zijn geïnformeerd. 'Dat besluit om Lelystad Airport uit te breiden is zonder ons genomen. Een vliegveld ja of nee, daar zijn wij niet bij geweest', zo vlogen de verwijten uit de zaal naar het spreekgestoelte.

Die beschuldigingen aan het adres van het ministerie werden door Hans Alders, voormalig bewindsman en nu voorzitter van de overlegtafel over de ontwikkeling in de luchtvaart, in alle toonaarden bestreden. Hij riep in herinnering dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om zijn opvattingen over de uitbreiding van Lelystad kenbaar te maken. Dat betrof volgens Alders niet alleen de MER (rapport over Milieueffecten), maar ook het luchthavenbesluit voor de uitbreiding van Lelystad Airport. 'Daar zijn ongekend veel reacties op gekomen.' Alders ontkende eveneens als zou er aan de procedure die is doorlopen geen ruchtbaarheid zijn gegeven.