Kitesurfen mag nu ook in Lelystad

Lelystad - Lelystad is een prachtig kitesurfgebied rijker. Op het Markermeer ten westen van de Houtribsluizen is een gebied toegewezen als kitesurfgebied.

Het kitesurfgebied is bereikbaar vanaf de meest westelijk gelegen strekdam, ook wel Hoekipa Dijk genaamd, waaraan in 2019 het geplande watersportstrand wordt aangelegd.

Steeds populairder

Kitesurfen is een steeds populairder wordende watersport, maar is onderhevig aan meer regelgeving dan elke andere vorm van kleine watersport. Kitesurfen is op deze locatie alleen toegestaan met een Natuurbeschermingswetvergunning en een ontheffing op het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Stichting Hoekipa Dijk heeft met het verkrijgen van deze vergunning en ontheffing en het invullen van de verbonden voorwaarden een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling tot een volwaardige watersportlocatie aan het Markermeer in Lelystad.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Officiële opening op 30 september

Om deze stap bekend te maken en te vieren wordt het kitesurfgebied op zaterdag 30 september officieel geopend door de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman. Op hetzelfde moment gaat de eerste kitesurfwedstrijd van start gaan met kitefoilers, die nieuwste trend binnen de watersport.

Stichting Hoekipa Dijk laat middels een presentatie zien, hoe de ontwikkeling van de locatie er in de komende jaren uit zal zien. Ook wordt het moment aangegrepen om een grote groep kitesurfers te wijzen op de gevaren en beperkingen van de huidige situatie, die pas zullen verbeteren zodra het strand is aangelegd.

Kijk hier voor meer informatie.