Dronten accepteert geen nachtvluchten op Lelystad

Dronten - De uitgangspunten voor het aantal vliegbewegingen en het verbod op nachtvluchten op Lelytad Airport staan voor de gemeente Dronten vast.

‘Voor ons staat het belang van de gemeente voorop en onze voorkeur gaat uit naar die vliegroute die voor de inwoners van onze gemeente het meest positief uitpakt’, stellen burgemeester en wethouders van Dronten in een brief aan staatssecretaris Dijksma.

Alternatieve vliegroute

Aanleiding om dit standpunt te benadrukken is de presentatie van een alternatieve vliegroute aan Kamerleden en Statenleden, tijdens een werkbezoek aan Vliegveld Teuge. Luchthaven Teuge, VNO-NCW Midden en Clean Tech Stedendriehoek hebben deze zogenoemde B++ route voorgesteld voor een route in het hogere luchtruim.

‘Een snellere groei van het aantal vliegbewegingen en het ter discussie stellen van het verbod op nachtvluchten zullen wij nadrukkelijk bestrijden’, benadrukt het college. Dronten neemt hiermee stelling in tegen suggesties van luchtvaartmaatschappijen in de media. Daarin worden opmerkingen gemaakt over de beperkingen die Lelystad Airport zou kennen in het aantal vliegbewegingen en het verbod op nachtvluchten.

Argusogen

In het verlengde daarvan wil gemeente Dronten dat de staatssecretaris het ontwikkelde routealternatief beoordeelt op haalbaarheid en realiteitswaarde en dit betrekt bij te bepalen aansluitroutes. 'We volgen met argusogen de bewegingen van de staatssecretaris, maar zitten direct aan tafel wanneer de effecten voor onze gemeente negatief uitpakken', aldus wethouder Dirk Minne Vis van gemeente Dronten.