Ondersteuning inwoners asbestsanering van start

Lelystad - Donderdag is in Lelystad de officiële aftrap gegeven voor de ondersteuning van huiseigenaren die te maken krijgen met asbestsanering.

Per 1 januari 2024 zijn asbestdaken op alle gebouwen en bijgebouwen verboden. Het is veel werk om asbest op de juiste manier te verwijderen. Daarom zijn de voorbereidingen al gestart. Om inwoners te ondersteunen biedt de gemeente Lelystad procesbegeleiding bij de asbestsanering aan. Werkbedrijf Lelystad is gevraagd dit samen met het Platform Asbestdaken Lelystad (PAL) vorm te geven.

De bewonerscollectieven, vertegenwoordigd door het PAL, hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met diverse bureaus die kunnen ondersteunen bij de asbestsanering. De keuze is gevallen op twee bureaus. Stade Advies ondersteunt de bewoners van de wijken Bongerd en Wold. Voor de wijken Tjalk, Jol en Gondel is Atrivé gecontracteerd.

Stade Advies en Atrivé informeren de bewoners in de wijken met een asbestdak over de wijze waarop zij de ondersteuning vormgeven. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de bewonerscollectieven.