Informatieavond over Lelystad Airport in De Meenthe in Steenwijk

Steenwijk - Het ministerie houdt een aantal informatieavonden over de uitbreiding van Lelystad Airport. Woensdag 20 september is er een bijeenkomst in De Meenthe in Steenwijk. Ook mensen uit de omliggende gemeenten zijn welkom.

In Overijssel worden drie avonden gehouden waar inwoners terecht kunnen met vragen en zorgen over de geplande uitbreiding, en de aan- en uitvliegroutes. De avonden worden gehouden mede op aandringen van de provincie Overijssel, nadat er in de regio veel onrust is ontstaan over mogelijke overlast als gevolg van het vliegverkeer.

De belangrijkste vragen en zorgen worden besproken

De voorlopige opzet van de avonden ziet er als volgt uit:

19.00 uur: Inloop met koffie en thee; 19.30 uur: In groepen: kennismaken en inventariseren belangrijkste vragen; 20.00 uur: Informatiemarkt; 20.15 uur: Plenair programma met: samenvatten vragen en toelichting op ontwikkeling Lelystad Airport en uitgangspunten vliegroutes. Tevens wordt een toelichting gegeven op ligging, hoogtes en hinder van de vliegroutes gegeven. Daarna kan men met elkaar in gesprek en worden de belangrijkste vragen en zorgen besproken.

Woensdag 20 september vanaf 19.30 uur in Theater de Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk. Aanmelden is verplicht: www.informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl. Na inschrijving ontvang je van het ministerie een e-mail met het definitieve programma.

Informatiemarkt

Om 21.15 uur  is er de mogelijkheid tot een bezoek aan de informatiemarkt.

Er zijn ook informatie avonden in Dalfsen (maandag 18 september in Het Roode Hert,(Hessenweg 41), en Zwolle (dinsdag 19 september: in de Nieuwe Buitensociëteit,(Stationsplein 1).