Met het Swifterpark krijgt Swifterbant er een nieuw natuurgebied bij

Swifterbant - De gemeente Dronten wil verder met het Swifterpark. Daarmee krijgt Swifterbant er een natuurgebied bij.

Het Swifterpark is een initiatief van Miranda en Willem-Maik van Dalen. Zij zijn eigenaar van de grond waar het park moet komen, het voormalige gronddepot van Prorail langs de N307 tussen Swifterbant en Lelystad. In het kader van het project ‘Nieuwe natuur’ hebben zij daarvoor een plan ingediend bij de provincie. Die heeft de aanvraag in 2016 gehonoreerd. Het is nu de beurt aan de gemeente, die het bestemmingsplan van het gebied moet wijzigen.

Groene buffer

Swifterpark is een 24 hectare groot gebied. Het gebied moet een kruiden- en faunarijk grasland met een parkachtig uiterlijk worden met enkele bomengroepen en veel verschillende plantensoorten. Het natuurgebied gaat een groene buffer vormen tussen de aanwezige infrastructuur enerzijds en het landbouwgebied en het dichtbij gelegen Swifterbos anderzijds. De nog te maken natuur krijgt een hoge mate van diversiteit en wordt toegankelijk gemaakt voor recreatie en educatie.

Blaarkoppen

Er gaat vrije begrazing plaatsvinden door het koeienras Blaarkoppen. De gemeente ziet in het initiatief een waardevolle aanvulling voor de leefomgeving van Swifterbant. Daarom wil men meewerken aan de bestemmingsplanwijziging. Daartoe wordt nu eerst een voorontwerp ter inzage gelegd.