'Het is uitdagende puzzel om nieuwe luchthaven te ontsluiten'

Lelystad - ‘Een luchthaven bouwen gebeurt maar een keer in de 50 tot 100 jaar. De uitbreiding van Lelystad Airport is dan ook een unieke en mooie uitdaging, waarbij we volop pionieren.’ Dat zegt Hanne Buis, directeur van Lelystad Airport.

Hanne Buis is sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van Lelystad Airport en de ontwikkeling van de nieuwe vakantieluchthaven.

In kansen denken

'Het is mooi om te zien dat mensen in Flevoland in kansen denken,’ vertelt ze. Ze kijkt vanuit haar kantoor uit op een aantal MRO bedrijven met in de verte de start- en landingsbaan, waar helikopters en kleine vliegtuigen landen. ‘De komende tijd zal het aantal onderhoudsbedrijven voor vliegtuigen uitbreiden en straks zullen hier zwarte limo’s voorbij rijden die mensen naar hun private jet brengen.’

Vakantiegangers

Verderop rijden vakantiegangers het parkeerterrein op en lopen ze naar de terminal. ‘Een duurzaam en open gebouw, waar mensen zelf kunnen inchecken, hun bagage kunnen afleveren, een kopje koffie kunnen drinken en zo doorlopen naar hun vliegtuig. De sfeer is ontspannen. De vakantie begint al op de luchthaven!’

Start- en landingsbaan

Zover is het nog niet. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verlengen en verbreden van de start- en landingsbaan en treffen we voorbereidingen voor de bouw van onder andere het terminalgebouw en de parkeerplaatsen. ‘We gaan van groen naar groot,’ lacht ze.

Divers

Haar werk is divers. ‘De ene dag onderteken ik een contract met een bedrijf dat diensten gaat leveren op de nieuwe luchthaven, daarna ben ik in gesprek met de Lelystadse boer, krijg ik een update van de bouwer of houd ik me bezig met hoe de organisatie er straks uit gaat zien.’

(Lees verder na de foto)

 

Over – heikel onderwerp - de aanvliegroutes en de indeling van het luchtruim heeft ze geen zeggenschap. ‘Hier gaat het ministerie over, al heb ik er natuurlijk wel veel mee te maken. Ik vergelijk het luchtruim wel eens met een gepatchworkte lappendeken. Het is een uitdagende puzzel om hierin een nieuwe luchthaven te ontsluiten.’

Inrichting luchtruim

Ze doet een appel op de overheid. ‘Richt het luchtruim zo snel mogelijk opnieuw in!’ Hanne Buis heeft veelvuldig contact met verschillende airlines. ‘Dit najaar zullen wij hen formeel vragen om hun intentie uit te spreken om hier te landen en op te stijgen. Het is dan ook van belang dat er zo snel mogelijk voortgang wordt gemaakt met de herindeling van het luchtruim.’
Vanaf 1 april 2019 wordt Lelystad Airport in gebruik genomen door lijnvluchtdiensten. Om dat in goeie banen te leiden komen er nieuwe aanvliegroutes. Een zege voor de Nederlandse luchtvaart, maar minder gunstig voor bijvoorbeeld vliegveld Teuge, in Gelderland. De nieuwe aanvliegroutes hebben onder andere gevolgen voor het op Teuge gevestigde Nationaal Paracentrum.

Bewust van

‘Je doet het niet voor iedereen goed. Daar zijn we ons bewust van’, zegt de directeur van Lelystad Airport. De uitbreiding van de luchthaven heeft ook consequenties voor de boeren in de omgeving. Zij waren eerst huiverig voor de uitbreiding van de luchthaven. Er zijn goede afspraken gemaakt over bijvoorbeeld monitoring van geluid en voedselveiligheid. Daarnaast heeft een aantal boeren de knop omgezet en zich verenigd in de Lelystadse boer. Ze hopen er –door hun producten te verkopen en te zorgen voor bijvoorbeeld het groenonderhoud- optimaal van te profiteren.

Profiteren

Ook andere bedrijven en inwoners in de regio zullen profiteren van de luchthaven. Zo is afgesproken met de bedrijven die de baan verlengen en de terminal bouwen dat ze mensen en bedrijven in de regio inhuren. Zo zal Dura Vermeer de onderhoudswerkzaamheden voor een deel uitbesteden aan regionale ondernemingen.
Daarnaast hebben de gemeente, provincie en de luchthaven een luchthavenfonds in het leven geroepen. In het fonds wordt bijna twee miljoen euro gestort. Dat geld kan de komende drie jaar gebruikt worden voor economische ontwikkelingen, behoud van leefbaarheid en milieuverbeteringen rondom het vliegveld.

Trots

‘Ik hoop dat mensen in de regio trots zijn op Lelystad Airport en straks het gevoel hebben dat ze naar hun “eigen” vliegveld gaan om op vakantie te gaan. Er hangt hier een positieve vibe. We zijn volop aan het pionieren en doen er alles aan om van Lelystad Airport een mooie, toegankelijke en duurzame vakantieluchthaven te maken,’ besluit ze.