Tussen NS-station en Lelystad Airport komt een snelfietsroute

Lelystad - De bestaande fietsverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport wordt aangepast tot snelfietsroute. De route wordt onder andere geschikt voor e-bikes.

Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor om daarvoor een investeringskrediet van 1,35 miljoen euro beschikbaar te stellen. Deze verbeterde fietsroute vloeit voort uit het convenant dat het Rijk, de provincie en de gemeente hebben gesloten om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te vergroten.

Gezamenlijke aanleg

De provincie en de gemeente nemen elk een deel van de aanleg voor hun rekening. De aan te leggen snelfietsroute loopt vanaf station Lelystad, langs de Middendreef, over de Zuidbrug bij winkelpromenade Palazzo, langs de Larserdreef en vanaf de brug over de Lage Vaart, over het Larserpad tot aan Airport Lelystad. De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor de aanleg tot aan de brug over de Lage Vaart. De provincie doet de fietsroute tot aan de in aanleg zijnde vernieuwde luchthaven.

(Lees hierna verder)

 

Raad neemt na de zomer besluit

De kosten komen in het kader van stimulering fietsgebruik voor subsidiering door het Rijk in aanmerking. Voor het deel dat de gemeente aanlegt is in principe 650.000 euro beschikbaar. De gemeenteraad neemt na de zomer van 2017 een besluit over de aanleg van de snelfietsroute en de bijbehorende subsidieaanvraag bij het Rijk.

Uitgevoerd in rode verharding

De snelfietsroute is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde visie ‘Fietsen in Lelystad’. In deze visie zijn fietsroutes voor het (regionaal) verbindend hoofdfietsnet vastgesteld. Hoofdfietsroutes zijn minimaal 3.50 meter en op drukke delen 4.00 meter breed. Ze worden uitgevoerd in rode verharding en zijn gemaakt van beton of asfalt.

Fasering

De werkzaamheden aan de fietsroute worden in etappes uitgevoerd. Dit gebeurt deels al in 2017, zodat de werkzaamheden waar mogelijk meegenomen worden met andere wegwerkzaamheden door de provincie en gemeente. Zo gaat de verbreding van het fietspad tussen station Lelystad Centrum - Palazzo mee in het ontwerp voor de maatregelen Middenweg, die de doorstroming van het verkeer richting de nieuwe luchthaven moeten bevorderen.

Belangrijk voor nieuwe school

De verbreding is ook belangrijk voor de nieuw te bouwen school voor voortgezet onderwijs die in de campuszone langs de Middendreef gebouwd gaat worden. Over een goede en veilige bereikbaarheid van de school is overleg met het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL).

Provinciale deel

De werkzaamheden aan het provinciale deel bestaan uit verbreding van het Larserpad tot 5,50 meter. Omdat over het Larserpad ook landbouwverkeer rijdt, voorziet de provincie deze aan beide zijden van fietsstroken. Nog in 2017 wordt het deel tussen de luchthaven (Eendenweg) en het bedrijventerrein Larserpoort (kruising Larserpad - Larserpoortweg) aangepakt. Het resterende deel van het Larserpad (tot aan de brug over de Lage Vaart) staat voor uiterlijk 2019 in de planning. Besluitvorming over dit laatste deel moet nog plaatsvinden.