Plannen De Zuid en Walvisstraat zorgen voor onrust

Dronten – Het is een ‘open planproces’, de herinrichting van De Zuid en de Walvisstraat, maar een aantal uitgangspunten liggen vast.

Zo moet De Zuid ter hoogte van De Rede worden verlegd, moet het probleem van ‘spookfietsers’ worden opgelost en moet de Walvisstraat deel gaan uitmaken van de ‘centrumring’. De maatregelen die daaruit voortvloeien, zorgen voor onrust en weerstand bij omwonenden. ‘Dit is een onzalig plan!’

Verbinding met De Rede

In de Open Hof zijn bewoners van De Zuid en de Walvisstraat maandagmiddag en - avond geïnformeerd over de plannen voor beide straten. Met de herinrichting wil de gemeente een aantal problemen oplossen.

Zo zorgt de inrit bij De Rede, ter hoogte van de Open Hof, voor gevaarlijke verkeersituaties, mede omdat er van beide kanten fietsers komen. Door de weg te verleggen moet dat probleem worden opgelost. De nieuwe verbinding komt dan tussen de Open Hof en (de velden van) het Ichthus College te liggen en sluit via een bocht langs Open Hof en het Hospice aan op de rotonde bij het Hospice. Vanaf de Walvisstraat komt er dan een smallere weg naar De Rede.

Breder fietspad

Daarnaast moet er aan de kant van de woningen langs De Zuid een breder fietspad komen, zodat daar in twee richtingen kan worden gefietst. Nu gebeurt dat ook, vandaar de term ‘spookfietsers’, maar is het fietspad daarvoor eigenlijk te smal.

De nieuwe weg achter de Open Hof kan bovendien aansluiten op de Walvisstraat, die wordt heringericht en daarmee deel uit gaat maken van de ‘centrumring’. Die houdt nu op bij de Steenbergenlocatie.

Gevolgen voor bewoners

Maar de plannen hebben wel gevolgen voor omwonenden. Bewoners aan De Zuid raken parkeerplaatsen kwijt, de insteekhavens voor de deur. Er komen wel parkeerplaatsen achter de woning voor terug, maar dat is verder lopen. Bewoners vrezen daarom. Zo viel maandag te horen, waardevermindering van de woning of, nog erger, ‘dat de woning onverkoopbaar wordt’.

Oversteken

De zorgen van bewoners van de Walvisstraat zijn weer anders. Zij vrezen een drukkere straat, waar het moeilijker oversteken wordt. En dat terwijl de ondergrondse containers bijvoorbeeld net gepland staan aan de centrumzijde van de straat. De herinrichting van de straat zorgt weliswaar voor een lichte toename van parkeerplaatsen, van 114 naar 118, maar er zal ook groen worden gekapt. Aan de centrumzijde van de Walvisstraat komen er ook bomen bij.

Hospice

Er waren maandag ook bewoners die zich zorgen maken om het Hospice. Want daar komt een weg te liggen die drukker is dan de weg die er nu ligt. In het plan is echter meegenomen dat er ter hoogte van het Hospice een dijkje komt te liggen. Daardoor krijgt het Hospice juist een meer besloten karakter, waarin ook ruimte is voor uitgeleidingen vanuit het stervenshuis.

Handhaven!

Het probleem van de spookfietsers wordt niet door alle omwonenden herkent. ‘Daar is een simpele oplossing voor: handhaven! Maar nee, dat doen jullie niet. Tolereren ja, maar handhaven nee,’ bracht een boze bewoner te berde.  ‘U creëert meer problemen dan dat u oplost!’

Omwonenden worden echter uitgenodigd mee te denken over (andere) oplossingen. In dat proces zijn er tot en met april allerlei bijeenkomsten, waarin zij hun kritiek en alternatieven kwijt kunnen. Bovendien moet de gemeente nog aparte gesprekken voeren met het Hospice, Ichthus College en de Open Hof, alsmede met de eigenaren van de garageboxen aan de achterkant van De Rede en de ondernemers aldaar.

Definitief ontwerp

Al met al hoopt wethouder Nico Verlaan in maart volgend jaar met een definitief ontwerp voor de herinrichting te komen, waarna eerst het college en daarna de gemeenteraad er een besluit over kan nemen. Dat de communicatie tot nu toe niet goed is gegaan, erkent en betreurt hij. De pers werd geïnformeerd over de plannen voor de bewoners. ‘Dat had niet zo gemoeten, dat had beter gekund.’