Raad van State staat permanent wonen Zuiderzee op Zuid toe

Dronten – De Raad van State oordeelt dat er permanent gewoond mag worden in Zuiderzee op Zuid. De gemeente en de projectontwikkelaar van het appartementencomplex behalen daarmee een klinkende overwinning in het conflict met de provincie.

Appartementen

Zuiderzee op Zuid is een appartementencomplex aan en in het water van het Veluwemeer bij Biddinghuizen, vlakbij het aquaduct naar Harderwijk. Het complex is in 2007 gebouwd en omvat appartementen die aanvankelijk als recreatiewoning in de duurdere sector werden verkocht. In recreatiewoningen mogen bewoners niet het hele jaar wonen.

Door de crisis en de daarmee afnemende belangstelling voor de prijzige appartementen staat 40 procent van het complex leeg. De gemeente ging daarom mee in de wens van de ontwikkelaar van het complex om permanente bewoning in de appartementen toe te staan. De provincie was het daar niet mee eens en verbood dat. De gemeente en de ontwikkelaar stapten daarop naar de Raad van State.

Verbod intrekken

Die heeft de gemeente en de ontwikkelaar volledig gelijk gegeven en draagt de provincie op het verbod in te trekken. De provincie was bang dat als op Zuiderzee op Zuid permanent wonen zou worden toegestaan, andere eigenaren van recreatiewoningen of –complexen dat ook zouden willen. De gemeente heeft steeds op het standpunt gestaan dat het hier een unieke situatie betreft: het complex is uniek.

De Raad van State is het daarmee eens. Daardoor is de angst voor een precedentwerking niet alleen ongegrond, maar kan de gemeente ook handelend optreden tegen eigenaren van recreatiewoningen elders, die die woning als reguliere woning verkopen.

Verpaupering

De Raad van State oordeelt ook dat het verbod van de provincie niet in verhouding staat tot de angst van gemeente en ontwikkelaar dat bij blijvende leegstand het complex zal verpauperen.

De ontwikkelaar hoopt met de verkoop van appartementen waar permanent gewoond mag worden meer succes te hebben en de leegstand op te lossen. Met de uitspraak van de Raad van State in de zak kan hij daarmee aan de slag gaan.