Gemeenteraad Dronten kiest voor duurzamer zwembad

Dronten – De gemeenteraad van Dronten heeft donderdag ingestemd met maatregelen om het nieuw te bouwen zwembad extra duurzaam te maken.

Sterker: men heeft ook besloten tot twee maatregelen die zichzelf weliswaar niet terugverdienen, maar het milieu wel ten goede komen.

Toepassingen

Die maatregelen zijn de toepassing van een warmtepomp voor uitsluitend de opwekking van het centrale verwarmingswater en het toepassen van regenwater voor alle toiletspoelingen. PvdA diende daarvoor samen met GroenLinks, SP en D66 een voorstel en, dat uiteindelijk unaniem werd aangenomen. Het CDA stelde ook nog voor te kijken of andere sportverenigingen in de buurt van het nieuwe zwembad ook kunnen profiteren van de warmtepomp.

Voortaan van tevoren

Tijdens de behandeling van het voorstel spraken meerdere fracties de wens uit dat voortaan bij dit soort grote projecten van tevoren ook naar duurzaamheidsmaatregelen wordt gekeken. Nu was dat pas gebeurd nadat de gemeenteraad bij de bespreking van de plannen voor een nieuw zwembad in december vorig jaar daarop aandrong.

Aanvankelijk scoorde het nieuwe zwembad een 7 op de duurzaamheidsindex. Met extra maatregelen, zoals zonnecollectoren, een zonneboiler en verbetering van de isolatie van het dak en de wanden, werd dat al opgekrikt naar een 8,5. Met de nieuwe maatregelen komt zelfs de 9 in beeld.

Duiding

Op menig rapport zou dat een mooi cijfer zijn. Toch was de waardering donderdag in de gemeenteraad wisselend. ‘We geven deze plannen een krappe voldoende,’ zei Paul Vermast (GroenLinks). Foeke Bongers (D66) noemde de duurzaamheidsmatregelen waarmee wethouder Ton van Amerongen was gekomen ‘de slagroom op de taart’ en de extra voorstellen van de PvdA ‘de kers op de taart’.

Door die verschillende kwalificeringen raakte Remco de Maaijer (VVD) de weg een beetje kwijt. ‘Er is wat verwarring over hoe je het duidt: een krappe voldoende of een ruime voldoende? D66 noemt het collegevoorstel de slagroom en het PvdA-voorstel de kers op de taart. Wat is dan de overtreffende trap van de kers, als we ook nog het CDA-voorstel beschouwen? Meerdere kersen? Nee, dat is het meervoud.’

Terugverdienen

Niettemin: de extra duurzaamheidsmaatregelen waarmee wethouder Van Amerongen al eerder was gekomen, verdienen zichzelf terug. Die 450.000 euro extra investering leidt namelijk tot lagere jaarlijkse exploitatielasten. De warmtepomp en het spelen met regenwater kosten jaarlijks extra geld, zo’n 4.600 euro volgens berekeningen van PvdA-raadslid Roelf Raterink. Maar dat mag, want de overheid moet het goede voorbeeld geven, vindt hij.