Landjepik wordt niet gepikt

Dronten – ‘Het wordt een beetje gezien als een soort van geuzendaad, maar dat is het niet.’ De controle van de gemeente op ‘onrechtmatig gebruik van gemeentegrond door derden’ gaat een tweede fase in.

Nu zijn de bedrijfsterreinen en het buitengebied aan de beurt.

Resultaten

Wethouder Dirk Minne Vis presenteerde donderdag de resultaten van de eerste controles. Het gaat daarbij om grond van de gemeente die mensen in gebruik hebben genomen, door bijvoorbeeld hun tuin illegaal te verlengen. De afgelopen vijf jaar hebben daar controles op plaatsgevonden.

Er werden 350 situaties van onrechtmatig gebruik geconstateerd. ‘In zijn algemeenheid krijg je als gemeente dan drie soorten reacties. Er zijn mensen die zeggen ‘Oh, dat wist ik ook eigenlijk wel’ en de grond gewoon in de oorspronkelijke staat herstellen. Er zijn mensen die de grond vervolgens willen kopen van ons. En er zijn mensen die heel boos worden en onmiddellijk dreigen met juridische stappen.’

De cijfers

Om het in cijfers samen te vatten: in 236 gevallen is de grond ‘teruggegeven’ aan de gemeente en in de oorspronkelijke staat hersteld. In 84 gevallen hebben bewoners de grond van de gemeente gekocht. In 10 gevallen is er sprake van verjaring en kunnen bewoners de grond dus houden en in 20 gevallen is de situatie nog in behandeling.

Van de mensen die dreigen met de rechter is een veelgehoord geluid dat andere mensen niet worden aangepakt, maar zij wel. ‘Maar daar is een reden voor. We hebben dit project stapvoets uitgevoerd, omdat we niet de hele gemeente in één keer kunnen controleren. En ja, dan kan het voorkomen dat jij wel een stuk tuin moet inleveren, terwijl je broer die ergens anders in Dronten woont dat nog niet hoeft te doen. Maar iedereen komt aan de beurt,’ belooft de wethouder.

Algemeen belang

Hij benadrukt dat er wel een algemeen belang aan de controles en de aanpak zit. ‘Soms kunnen we gemeentegrond niet verkopen aan bewoners. Omdat die deel uitmaakt van de groenstructuur in Dronten. Daar wil je een bepaald beeld mee bewaken, en dat kan niet als bewoners zich de grond toe-eigenen. Daarnaast moet er ook sprake zijn van gelijkheid. Je kunt als gemeente niet toestaan dat de ene inwoner illegaal grond inpikt en gebruikt, terwijl de andere bewoner dat netjes afhandelt met de gemeente en de grond koopt.’

Van de twintig zaken die nog lopen gaat het grotendeels om drie straten: De Reiger in Dronten en de Koningshof en Kruisboog in Swifterbant. Bij de eerste bestaat er de mogelijkheid voor bewoners grond van de gemeente te kopen. Bij de straten in Swifterbant kan dat niet, omdat dat in strijd zou zijn met het gemeentelijke groenbeleidsplan.

Aan de beurt

Volgens Vis is de bebouwde kom nu afgerond, al blijft het zaak daar nu ook blijvend te controleren. ‘Want soms wordt gemeentegroen weer in ere hersteld en zodra we ons omdraaien gebeurt het weer.’

De komende jaren wordt de projectmatige aandacht echter verlegd naar bedrijventerreinen en het buitengebied. ‘Want daar gebeurt het ook,’ zegt de wethouder. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.