Zoektocht naar woningbouwlocaties Swifterbant is in volle gang

Swifterbant - De zoektocht naar toekomstige woningbouwlocaties in Swifterbant is in volle gang. Het werkteam 'Swifterbant Groeit' is onder leiding van onafhankelijk voorzitter Ad Withaar gestart met zijn werkzaamheden.

Negen leden

Het werkteam bestaat uit negen leden: Anne Marie van Huffel, David van der Schans, Edwin Goedegebuure, Ellaline Roepers, Geert Kruizinga ,Jan Oosterga , Jos Weesepoel, Ron Bolink en Ad Withaar, de voorzitter.

Het werkteam wordt ondersteund door Herma Timmerman en Jaap van Duin van de gemeente Dronten.

Het werkteam is in april samengesteld. De achtergrond en aanpak voor dit (hernieuwde) participatietraject is vastgelegd in de notitie 'Swifterbant Groeit'. Deze notitie is de basis voor de werkzaamheden van het werkteam.

Samenstelling werkteam

De samenstelling van het werkteam heeft enige tijd gekost. Er waren voldoende aanmeldingen en na de kennismakingsgesprekken is het werkteam samengesteld. Het is een werkteam met veel woonervaring in het dorp en bekendheid met de samenleving in Swifterbant. Het zijn vooral ook Swifterbanters die hun tijd, energie en kennis willen inzetten voor dit project.

Meepraten en meedenken

De eerste bijeenkomsten zijn vooral gebruikt om afspraken te maken over de eigen werkzaamheden.  Er zijn spelregels afgesproken en er zijn documenten verzameld uit de voorgaande jaren.

Tot de zomer verwacht het werkteam bezig te zijn met het maken van een 'meepraat` plan. In het najaar wordt dit plan uitgevoerd. De inwoners van Swifterbant gaan dan meepraten en meedenken over de mogelijke woningbouwlocaties in Swifterbant.

Informatie delen

Het werkteam richt zo spoedig mogelijk een website in zodat de informatie gedeeld kan worden. Ook de verslagen van de vergadering zijn openbaar.