Alzheimer Café maakt doorstart in Lelystad

Lelystad - 'Het Alzheimer Café werd gemist. Voor ons was het duidelijk dat Lelystad niet zonder kan, dus daar moesten wij wat aan doen', zegt Jan Sier, voorzitter van de stichting Alzheimer Flevoland.

Vraag naar lotgenotencontact neemt toe

In januari van dit jaar werd een doorstart gemaakt. Het Alzheimer Café stopte omdat de stichting onvoldoende vrijwilligers en deelnemers had. Mede doordat Lelystad vergrijst is de vraag naar lotgenotencontact weer toegenomen. Het trefpunt, georganiseerd door Alzheimer Flevoland, biedt iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met dementie, ondersteuning en de mogelijkheid om kennis te maken met lotgenoten. 'Wij kregen erg veel vragen over een alzheimer trefpunt in Lelystad. De mensen misten een ontmoetingsplek. Om deze reden hebben we in samenwerking met Welzijn Lelystad een doorstart gemaakt', zegt Jan Sier.

Meest voorkomende vorm van dementie

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Iemand met alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen.

Wil Groothuizen, secretaris van Alzheimer Flevoland, geeft aan dat de aanwezigheid van een trefpunt voor lotgenoten belangrijk is. 'Wanneer jij zelf of iemand in je omgeving te maken krijgt met dementie weet je vaak niet wat je te wachten staat. Voor mij was het fijn geweest om deel te kunnen nemen aan soortgelijke bijeenkomsten tijdens het ziektebed van mijn moeder. Ik was haar mantelzorger en ik wist vrij weinig over wat er allemaal zou gaan komen'.

Dit is dan ook een van de redenen waarom zij zich aangesloten heeft bij de stichting. 'Je kan zoveel van lotgenoten opsteken. Het delen van verhalen en ervaringen geven je een beter zicht op en begrip voor het ziektebeeld'.

Ontkenning

De trefpunten worden daarom ook veel bezocht door mantelzorgers en familie en vrienden van iemand met alzheimer. ‘Maar ook de mensen met alzheimer zelf zijn meer dan welkom op de bijeenkomsten van de stichting. Veel mensen vinden het confronterend, vooral in het begin wanneer de ziekte net geconstateerd is komt ontkenning vaak voor. Maar na een tijdje kan het juist prettig zijn om je verhaal kwijt te kunnen. Wij hebben een aantal mensen met alzheimer die tot nu toe elke bijeenkomst aanwezig zijn geweest en duidelijk veel waarde hechten aan de aandacht voor hun ziekte’, zegt Jan Sier.

Maandelijkse bijeenkomst

Maandelijks vindt er op een locatie in Lelystad een bijeenkomst van het café plaats, met elke keer een nieuw thema. Het afgelopen café stond in het teken van ‘de notaris’. De notaris die voor deze gelegenheid was uitgenodigd heeft het één en ander verteld over notariële zaken waarmee mensen te maken krijgen als ze geconfronteerd worden met alzheimer. Ook was er tijdens deze bijeenkomst voldoende ruimte voor het stellen van vragen. ‘Er viel genoeg over het onderwerp te vertellen en te vragen. Zelfs de wat meer persoonlijke vragen kwamen aan bod. Wij hebben er daarom ook voor gekozen om ons tijdens het volgende café te richten op de gesprekken onderling. Na het afgelopen onderwerp zal er waarschijnlijk veel behoefte zijn om de eigen ervaringen te delen’, aldus Jan Sier.

Vrijwilligers gezocht

Het organiseren van de bijeenkomsten vraagt om speciale aandacht. De stichting is daarom opzoek naar vrijwilligers, die zich met de organisatie van het café bezig willen houden. ‘Wij zoeken mensen die zich echt in willen zetten voor het café, ervaring met alzheimer is niet eens nodig. Maar vaak merken we wel dat de mensen die in het verleden de steun van een dergelijk trefpunt hebben gemist, zich hier nu graag voor in willen zetten’, zegt Wil Groothuizen.

Wereld Alzheimer Dag

Op woensdag 20 september is het Wereld Alzheimer Dag, een moment dat de stichting uiteraard niet zomaar aan zich voorbij wil laten gaan. Op deze dag vindt er een groot evenement plaats in het Nieuw Land Erfgoedcentrum. Alle lotgenoten uit heel Flevoland zijn welkom. Het evenement staat naast alzheimer ook in het teken van NAH, oftewel niet-aangeboren hersenletsel, en eenzame ouderen.

De stichting is al druk in de weer om er een zo mooi en succesvol mogelijk evenement van te maken met sprekers, workshops, gespreksgroepen en andere activiteiten.

‘Maar tot het zover is, is iedereen welkom bij het Alzheimer Café’, zegt Jan Sier. Het eerstvolgende trefpunt vindt plaats op maandag 12 juni in buurtcentrum De Brink in Lelystad, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis en aanmelden is niet verplicht.

De agenda en meer informatie over het Alzheimer Café zijn terug te vinden op de website van Alzheimer Flevoland.