Werkbedrijf ondersteunt Lelystedelingen bij inhuur procesbegeleiding asbestdaken

Lelystad - Werkbedrijf Lelystad gaat woningeigenaren helpen bij het selecteren en inhuren van begeleiding bij de sanering van hun asbestdak.

Eigenaren van een asbestdak moeten dit voor 2024 verwijderen. Veel woningeigenaren vinden dit ingewikkeld. Diverse collectieven hebben de gemeente Lelystad daarom gevraagd om begeleiding bij dit proces. De gemeente komt aan deze vraag tegemoet door het Werkbedrijf Lelystad te laten helpen bij het selecteren en inhuren van een procesbegeleider. De gemeente kan niet zelf procesbegeleiders kiezen en inhuren, omdat dit wringt met haar rol als toezichthouder bij de vervanging van de daken.

De gemeente vindt het belangrijk dat de woningeigenaren procesbegeleiding krijgen, maar zodanig dat de eigenaar inhoudelijk verantwoordelijk blijft voor de keuzes die hij maakt. De oplossing is gevonden door het Werkbedrijf Lelystad een ondersteunende rol te geven bij het selecteren en contracteren van een procesbegeleider.

De eigenaren die zijn verenigd in bewonerscollectieven kiezen de procesbegeleider en het Werkbedrijf Lelystad wordt juridisch opdrachtgever. Eigenaren die niet zijn aangesloten bij een collectief kunnen ook gebruik maken van de diensten van de in te huren procesbegeleider.

Lees meer in ons nieuwsdossier Sanering asbestdaken.