Innovatieve stofbestrijding voorkomt 'verwaaien' Flevokust

Lelystad - De aanleg van het 'natte' bedrijventerrein Flevokust is inmiddels zo ver gevorderd, dat er een enorme zandvlakte is ontstaan. Het Lelystadse bedrijf Instral voorkomt dat het zand wegwaait en houdt erosie van het terrein tegen.

Managing director van Instral, Nils Janbroers licht toe: 'Een dergelijke vlakte is bij droogte natuurlijk kwetsbaar. Zand kan immers verwaaien, en dan moet de aannemer weer meer mankracht inzetten en nieuw zand aanbrengen. Bovendien zorgt verstuiving voor stofoverlast voor de directe omgeving'.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Instral, de winnaar van de Flevopenning Innovatief in 2015, gaat deze overlast op een innovatieve manier te lijf. Op verzoek van een Lelystads aannemersbedrijf ontwikkelde Instral een nieuw product dat eenvoudig kan worden toegepast. 'We hadden er mooi weer bij', zegt Janbroers lachend, 'en het ging in een sneltreinvaart: binnen anderhalf uur was de volledige zandvlakte met ons product behandeld'.

Geen erosie meer

Het is de eerste keer dat deze manier van stofbestrijding wordt toegepast in Flevoland. Janbroers: 'Hiermee voorkomen we dat het zand wegwaait en dat er stof in de lucht komt. Daarnaast gaan we de erosie van het terrein tegen'. Dergelijke behandelingen vonden voorheen al met succes plaats in het buitenland, in de landbouw, op bouwterreinen maar ook in industriële omgevingen zoals bij op- en overslagbedrijven.

Effectief onder zware weersomstandigheden

'Deze behandeling beschermt de zandvlakte voor een periode van een half jaar tegen verwaaien en verstuiven. Zelfs onder zware weersomstandigheden zoals regen, hagel, zware wind, blijft de behandeling effectief', vertelt Janbroers. 'De zandkorrels worden op een dusdanige manier aan elkaar gebonden dat deze niet meer “airborn” kunnen gaan. De komende maanden kan de Flevokust dus niet zomaar verwaaien'.

Lees meer in ons nieuwsdossier 'Flevokust'.