Tussenstand erfbeplanting: in de meeste gevallen is alles in orde

Dronten – Van de 630 percelen in het buitengebied van Dronten die verplicht erfsingelbeplanting moeten hebben, is bij 75 dat nog niet in orde. In 37 gevallen kan de gemeente dat ook niet alsnog afdwingen.

Beplanting

Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage van het project. Eind 2009 is dat project opgestart. De bedoeling is om de uitstraling van het buitengebied te verbeteren. Bedrijven moeten daarom een beplanting van bomen, struiken of kruidenplanten rondom het bedrijf hebben. ‘Dat beleid is tot stand gekomen in goed overleg met de Land- en Tuinbouworganisatie (Lto), die daar ook de waarde van inziet’, zegt wethouder Dirk Minne Vis. ‘Vandaar dat we ook vast blijven houden aan dat beleid.’

Inventarisatie

Op basis van een inventarisatie in 2009 en 2010 is er vastgesteld dat het om 630 percelen ging. Daarvan bleken er toen 223 de zaken niet op orde te hebben. In 37 gevallen bleek er ook niet gehandhaafd te kunnen worden, vanwege in het verleden gemaakte verleende, verlopen of juist ingetrokken vergunningen.

In de andere gevallen, op 38 na, is alsnog de erfsingelbeplanting in orde gemaakt. Bij een aantal van die percelen is de periode om voor herplant te zorgen nog niet verstreken.

Handhaven

Als het niet in orde komt, wordt er gehandhaafd. ‘Je kunt een boete krijgen als je het niet doet’, zegt Vis. ‘Het is goedkoper om bomen te planten.’

De reden waarom sommige eigenaren van percelen in het buitengebied er niet aan willen, is divers. ‘Sommige willen zonnepanelen op de daken en willen er dan geen bomen omheen. Sommige hebben open stallen en willen daarom geen beplanting. Eendenfokkerijen wijzen op het grotere risico op vogelgriep bij bomen, omdat daar ook andere vogels in nestelen. In alle gevallen proberen we te werken aan maatoplossingen, die ook mogelijk zijn.’

Aan de beurt

Voor bedrijven die klagen dat er bij de één wel en de ander niet gehandhaafd wordt, is er een duidelijke verklaring. ‘We hebben dit project in stukjes opgehakt. Er komt juridisch nogal wat bij kijken. Als je alles in één keer doet, is dat niet te managen. Maar uiteindelijk komt iedereen aan de beurt’, zegt de wethouder.