Meer groen in omgeving Lelycentre is nodig, zeker als er gewoond gaat worden

Lelystad – Een groene verbinding tussen de kantoren op het Maerlant en het Stadspark als ruggengraat van het nieuwe gebied. De gesprekken over de nieuwe inrichting van het Lelycentre lopen en meer groen is een wens die leeft bij alle partijen.

Dat blijkt uit een tussenrapportage over een nieuwe gebiedsvisie voor het Lelycenre. Daarin moeten de leegstaande kantoren een andere functie krijgen.

Grootste pijnpunt daarbij was en blijft de bestemming van die kantoren. Dat er appartementen in moeten komen, is een visie die wordt gedeeld door heel veel partijen, maar de vraag is wat voor appartementen dat worden.

Appartementen

Eerder sprak de (toenmalige) eigenaar van één van de leegstaande kantoren de wens uit er vooral appartementen in te willen bouwen in de sociale huursector. Maar dat is iets waar de gemeenteraad tegenaan hikt. Het betekent niet alleen dat er heel veel appartementen in die sector in een relatief klein gebied komen, het betekent ook een verstoring van de gehele sector in Lelystad.

De gemeenteraad heeft vorig jaar in de Woonvisie bepaald dat de verhouding tussen sociale huur en koopwoningen in Lelystad 30/70 moet zijn: maximaal 30 procent van het totale aantal woningen in Lelystad mag sociale huur zijn. Daarmee moet een eerdere scheefgroei in de stad, waarbij de verhouding eerst precies andersom was, worden tegengegaan.

Beweging

Toch lijkt ook daar beweging in te zitten. Eén van de leegstaande kantoren (Maerlant 16) zou kunnen worden gesloopt, om vervolgens ruimte te maken voor ‘duurdere sociale huurappartementen’. Een ander gebouw (Maerlant 10-14, de oude rechtbank) wordt verbouwd tot ‘short stay’ voor arbeidsmigranten. Weer een ander gebouw (Maerlant 8) zou worden omgevormd tot zorgappartementen.

Pijnpunt zit het in de plannen voor Noorderwagenplein 6, waar de eigenaar het gebouw wil verbouwen tot 126 kleine appartementen voor spoedzoekers en jongeren. Daarvoor bestaat, ook bij de andere eigenaren in het gebied, weinig enthousiasme.

Gebiedsvisie

Een laatste gesprek tussen de verschillende in het gebied actieve partijen moet leiden tot een definitieve gebiedsvisie. Daaruit zal dan moeten blijken welke plannen wel en welke niet passen in de toekomstvisie voor het Lelycentre.