Lelystad neemt geluidmeetsysteem rond luchthaven in gebruik

Lelystad - Lelystad heeft in het buitengebied ten noorden van de luchthaven het eerste geluidmeetsysteem in gebruik genomen. Het systeem legt het geluid vast van vliegtuigen, zowel vluchten van en naar Lelystad Airport als van Schipholverkeer.

Ontwikkeling vliegtuiggeluid in beeld brengen

De fase tot aan de opening - per april 2019 - van Lelystad Airport voor grote luchtvaart geldt als nulmeting. Door de gegevens uit de nulmeting te vergelijken met de resultaten na het operationeel worden van de luchthaven kan de ontwikkeling van vliegtuiggeluid in beeld worden gebracht.

De aanschaf en plaatsing van het meetsysteem is tot stand gekomen in overleg met de Club van Direct Omwonenden (CDO), waarin agrariërs rondom de luchthaven zich hebben verenigd. Wethouder Jop Fackeldey woonde de ingebruikstelling van het systeem bij. De metingen worden uitgevoerd door Sensornet en zijn identiek aan al eerder geïnstalleerde meetsystemen bij Dronten en Biddinghuizen. Via de website van Sensornet zijn de real-time meetgegevens te volgen.

Meetopstelling

Een meetopstelling voor vliegtuiglawaai bestaat uit drie geluidmeters die in een driehoek staan opgesteld. De familie Eissens aan de Lisdoddeweg en de families Granneman en Borm aan de Vlotgrasweg hebben een meetpaal op hun erf gekregen en vormen samen één meetsysteem.

Vliegtuigpassages worden door de meetpunten aan elkaar gerelateerd en zo onderscheiden van ander omgevingsgeluid. Het meetsysteem monitort 24 uur per dag en verzamelt de gemeten data. De waarden worden zowel gepresenteerd in een dB(A) waarde als in een Lden waarde. Middels een webapplicatie kunnen de resultaten worden getoond in een dagrapportage, maandrapportage en in een jaarrapportage. Naast deze rapportages is het ook mogelijk om alle waargenomen vliegtuigpassages in te zien, bijvoorbeeld naar aanleiding van een specifieke klacht.  

Geen handhavingsmiddel

Het meetsysteem is niet bedoeld als handhavingsmiddel, maar is bedoeld voor het verzamelen van informatie. Na de opening van de luchthaven voor passagiersvluchten zal aan de zuidzijde van de start- en landingsbaan een tweede meetsysteem worden geïnstalleerd. Er is dan geen sprake meer van een nulmeting. Feitelijk begint dan het monitoren van de geluidsontwikkeling gekoppeld aan de uiteindelijke groei van Lelystad Airport. Met andere woorden: dan moet duidelijk worden hoe de werkelijkheid van de geluidsmetingen zich verhoudt tot het berekende geluid op basis van theoretische onderzoeken.

Dialoog

Wethouder Fackeldey vindt de installatie van het meetsysteem belangrijk voor het onderlinge vertrouwen tussen bij de luchthavenontwikkeling betrokken partijen en het geloof om daar gezamenlijk optimaal van te profiteren. ‘Door de meetresultaten kunnen we de geluidstoename kwantificeren en kunnen we ook beoordelen hoe dit zich verhoudt tot de milieueffectonderzoeken die onderdeel zijn van het Luchthavenbesluit. Met de meetresultaten wordt dus ook de geleidelijke groei van de uitbreiding van Lelystad Airport inzichtelijk gemaakt. De beoogde groei van Lelystad Airport – en daarmee ook de geluidstoename - gebeurt gefaseerd. De gemiddelde meetresultaten zullen in eerste instantie dus nog laag zijn. Maar dan nog kan sprake zijn van incidenten: vliegtuigen die lager overvliegen dan afgesproken en dus een bepaalde geluidsimpact hebben. Dergelijke vliegtuigen kunnen we met het geluidmeetsysteem traceren en de betreffende luchtvaartmaatschappij daarop aanspreken via de luchthaven en/of het ministerie van I&M.‘

Lees meer in het dossier Lelystad Airport.