Gemeente Dronten wil bijdragen aan onderzoek naar gondelbaan

Biddinghuizen - De gemeente Dronten wil 12.500 euro bijdragen aan een onderzoek naar een gondelbaan tussen Biddinghuizen en Nunspeet. Uit dat onderzoek moet blijken of het idee financieel haalbaar en verantwoord is.

Idee

De gondelbaan is een idee van Lelystedeling Arie van der Mee. Hij kwam er al meer dan tien jaar geleden mee, toen Lelystad een verbinding zocht tussen het centrum en de kust, waar toen outletcentrum Batavia Stad werd gebouwd. Dat idee is verder nooit serieus onderzocht, maar de gondelbaan tussen Biddinghuizen en Nunspeet lijkt meer kans te maken.

Business case

De gondelbaan zou een mooie toeristische trekpleister kunnen zijn aan de toeristische oostkant van Dronten, de Flevo Fun Fields, en de overzijde van het Veluwemeer.

Er is inmiddels een plan van aanpak met planning en kostenplaatje gereed. Het vervolgonderzoek richt zich op andere zaken. Zo moet er een businesscase worden opgesteld om te onderzoeken of er sprake is van een financieel gezond project. Daarnaast is draagvlak bij de bedrijven aan beide zijden van het Veluwemeer erg belangrijk. Ook moet er onderzoek plaatsvinden naar wat de gevolgen zijn voor de natuur in het gebied, het hele jaar rond.

Resterend bedrag

De kosten van dat onderzoek worden geraamd op 52.000 euro. Daarvan is 39.500 euro door andere partijen bijeengebracht. Dronten wil nu de resterende 12.500 euro bijdragen.

De gemeente en de gemeenteraad in Dronten hebben eerder aangegeven niet financieel bij te zullen dragen aan de gondelbaan zelf. Die moet door het bedrijfsleven worden gefinancierd.