Investeringen in duurzamer zwembad verdienen zichzelf terug

Dronten - Met een extra investering van 450.000 euro kan het nieuw te bouwen zwembad in Dronten een stuk duurzamer worden gemaakt. Bovendien verdient de investering zichzelf terug.

Discussie

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Dat is gebeurd op verzoek van de gemeenteraad.

Tijdens de discussie over de bouw van een nieuw zwembad in december bleek dat de kosten worden geraamd op 7,5 miljoen euro. Dat was enigszins een tegenvaller, omdat er eerder werd uitgegaan van 5,9 miljoen euro. Toch besloot de gemeenteraad tot een extra onderzoek naar extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Voor 7.5 miljoen zou Dronten een nieuw zwembad krijgen dat qua duurzaamheid een 7 scoorde, en daar mocht wel een tandje bij, vond de gemeenteraad.

Investeringen

Met zeven specifieke investeringen, ter waarde van 450.000 euro, wordt de score opgekrikt naar een 8,5. Het gaat dan om zaken als zonnecollectoren, een zonneboiler en verbetering van de isolatie van het dak en de wanden. Dat zijn bovendien maatregelen die zichzelf terugverdienen. De extra investering in zonnecollectoren bijvoorbeeld vragen om 135.000 euro investering. Die collectoren hebben een levensduur van 25 jaar, maar verdienen zichzelf in 17,6 jaar terug. De verbetering van de isolatie van de daken vraagt om een extra investering van 50.000 euro maar gaat een zwembadleven mee. Dat geld is terugverdiend in 20 jaar.

Meer mogelijk

Kortom, wethouder duurzaamheid en sport Ton van Amerongen is tevreden, zeker omdat hij ook wethouder financiën is. ‘De investeringen leiden tot een jaarlast van 22.5000 euro extra, maar er wordt ook jaarlijks 40.800 euro mee bespaard op de exploitatie.’

Er zijn meer duurzame investeringen mogelijk. Met nog eens 422.500 euro voor bijvoorbeeld een houtkachel en een warmtepomp kan het cijfer zelfs worden opgekrikt naar een 9. ‘Maar dat zijn maatregelen die zichzelf niet terugverdienen. Niettemin leggen we ook die voor aan de gemeenteraad. Die kan dan beslissen wat men wel en niet wil.’