De Zuid en Walvisstraat gaan op de schop

Dronten – De Walvisstraat en de Zuid in Dronten gaan op de schop. Beiden zijn aan groot onderhoud toe en de huidige verkeerssituatie vraagt ook om ingrijpen.

Het groot onderhoud geeft de gemeente ook gelijk de mogelijkheid de centrumring af te maken. De fietsstroken door het centrum die pas nog zijn aangelegd langs de Steenbergenlocatie houden daar nu op. Daarnaast constateert de gemeente dat de fietsstrook langs De Zuid te kampen heeft met ‘spookfietsers’, die tegen de richting in aan de oostzijde van De Zuid fietsen en daarmee verkeersgevaarlijke situaties creëren.

Met name dichtbij het centrum, tussen het gemeentehuis en Open Hof, leidt dat regelmatig tot gevaarlijke situaties.

Omleggen

Daarom wil men de fietsroute ter hoogte van kerkcentrum de Open Hof omleggen naar ten zuiden van het kerkcentrum en daarachter laten aansluiten op de huidige fietsroute langs het Hospice. De fietspaden aan nu nog beide kanten van de weg worden gebundeld tot één breed fietspad, waar in twee richtingen gefietst wordt. Daarna worden de fietsers langs de zuidkant van de Open Hof geleid, waardoor het gebied tussen het kerkcentrum en het gemeentehuis een andere functie kan krijgen. Daardoor raakt het Ichthus College wel een deel van haar grond kwijt.

Parkeerplaatsen

Bewoners langs De Zuid zullen niet blij zijn met deze oplossing, realiseert de gemeente zich. Het betekent namelijk dat zij de parkeerplekken voor hun huizen kwijtraken, omdat daar het fietspad van vier meter breed en een brede groenstrook van ook vier meter komen. De gemeente hoopt dat in goed overleg met hen zij wel overtuigd zullen worden van de juistheid en noodzaak van deze oplossing.

Walvisstraat

Voor het opknappen van de Walvisstraat zijn twee varianten uitgewerkt: één met parkeren langs één zijde en een brede groenstrook aan de andere zijde en één met parkeren langs beide zijden, waarbij de bomen geclusterd worden in perkjes. De laatste heeft de voorkeur van de gemeente en vormt de insteek van een overleg met bewoners en ondernemers.