In gesprek over gemeentebegroting in het mobiel stadskantoor

Lelystad - Het mobiele stadskantoor staat vier zaterdagen op de markt in het centrum van Lelystad. De gemeente gaat daar met inwoners in gesprek over de gemeentebegroting ofwel: het geld van Lelystad.

Inwoners worden geïnformeerd over de gemeentebegroting: hoe deze wordt opgesteld, waar het geld aan wordt uitgegeven en wat volgens het gemeentebestuur de voornaamste opgaven zijn voor de komende jaren.

De gemeente komt graag te weten wat inwoners vinden van deze prioriteiten: welke aandachtsgebieden zetten zij bovenaan? En welke ideeën leven er bij inwoners als het gaat om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het behoud van een prettige leefomgeving?

De sessies worden feestelijk aangekleed met activiteiten voor jong en oud.

Het mobiele stadskantoor staat op de markt op de zaterdagen 6 mei, 20 mei, 27 mei en 10 juni.

Kijk hier voor meer informatie over het mobiele stadskantoor.