Lintjesregen daalt neer op vijf Urkers

Urk - Vijf Urkers zijn woensdagmorgen onderscheiden met een lintje. Hendrika Jonkers-Post, Pieter Keuter, Sietske Hellinga-Visser, Evert Weerstand en Pieter Keuter zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Pieter van Maaren reikte de onderscheidingen woensdagmorgen uit in De Koningshof.

Hendrika Jonkers-Post

Hendrika Jonkers-Post (61) is eigenaar/directeur van metaalconstructiebedrijf Jonkers Bouwmetaal BV en De Oude Bakkerij te Urk. In de jaren 1989 tot 2000 was zij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, comité Urk. Behalve als plaatselijk bestuurder was zij ook actief als organisator en medewerker van wekelijkse fondsenwervingsactiviteiten. In 2006 werd decoranda door de Bedrijvenkring Urk uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het jaar’. Van 2007 tot 2012 was zij bestuurslid van de Bedrijvenkring Urk (BKU), en was zij daar verantwoordelijk voor de commissie P&O. Vanuit deze comissie heeft zij een collectief AED alarmeringssysteem geïntroduceerd op het Urker bedrijventerrein en stond zij aan de basis van het Flevolands Vrouwennetwerk. Van 2009 tot 2012 was Hendrika Jonkers medeinitiator en secretaris van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. Vanaf 2011 is zij initiator en voorzitter van de Regio Ondernemers Urk van Woord & Daad. Door middel van deze organisatie ondersteunen 70 Urker ondernemers kleinschalige ontwikkelingsprojecten in West-Afrika. In 2014 heeft decoranda het initiatief genomen om De Oude Bakkerij in ere te herstellen. Zij heeft het pand aangekocht om deze vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle ambachtelijke bakkerij uit het begin van de 20e eeuw opnieuw tot leven te brengen. De banketbakkerij en het eethuis zijn in 2016 geopend.

Pieter Keuter

Pieter Keuter (62) is werkzaam bij het Concern voor Werk in Lelystad. Vanaf 1970 tot 1993 was hij grens- en scheidsrechter van de plaatselijke competities van het amateurvoetbal. Hij is vanaf 1979 actief binnen diverse functies bij de Vakbond CNV Connectief/Overheid. Hij was in de periode 1979 – 2015 kaderlid en vakbondsconsulent in Utrecht, secretaris van de gezamenlijke vakbonden CNV en FNV Bedrijfsledengroep Concern voor Werk Flevoland in Emmeloord en Lelystad, secretaris van Regiogroep Utrecht, Flevoland en Noord-Holland, vakbondsconsulent binnen Concern voor Werk te Emmeloord en Lelystad. In de periode 1998 tot 2006 was hij lid van de adviesraad van het Pensioenfonds Werk en Re-integratie (PWRI) in Utrecht. Sinds 2009 is hij vanuit deze functies aangesloten bij het klantenpanel van de gemeente Urk. Pieter Keuter is vanaf 1973 vrijwilliger bij de Stichting Buurtwerk Urk, nu Caritas. Hij is betrokken bij de oprichting van sportverenigingen en de organisatie van onder andere de wandel- en fietsvierdaagse en biljarten. Van 1978 tot 2011 was decorandus lid en voorzitter van de ondernemingsraad van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hij was betrokken bj een reorganisatie en leidde veranderingsprocessen waarbij hij zich richtte op het behoud van de werkgelegenheid, sociaal beleid en bedrijfsmatig denken. In de periode 1980-1991 was hij oprichter en voorzitter van de Tafeltennisvereniging Urk. Van 1990 tot 2000 was hij medeoprichter, voorzitter en scheidsrechter van de Zaalvoetbalvereniging Urk. Onder zijn leiding groeide de vereniging uit en  kwam het mixed zaalvoetbal, reorganisatie van KNVB zaalvoetbal, G-voetbal en recreatief zaalvoetbal tot bloei en werd Top Zaalvoetbal Urk opgericht.

Sietske Hellinga-Visser

Sietske Hellinga-Visser (68) is sinds 2013 gepensioneerd. Als echtgenote van een predikant besteedt zij veel tijd aan bezoeken aan huis en is zij vanaf 1993 voorzitter van de gespreksgroep ‘De Open Poort’ van de Gereformeerde Kerk Urk. Daarnaast is zij vanaf 1999 actief als voorzitter van de Stichting Vrienden van Talma Haven te Urk. Talma Haven is een protestants-christelijk zorgcentrum. De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden om daarmee goederen en activiteiten voor de bewoners van het zorgcentrum te kunnen realiseren. De stichting heeft diverse donaties gedaan aan het zorgcentrum, onder andere de inrichting van het restaurant en de huiskamer, tuinstoelen, kamerschermen en serviesgoed. Sinds 2004 is mevrouw Hellinga vrijwillger bij het Rode Kruis, afdeling Urk. Ze zet zicht in voor de afdeling Welfare en is de drijvende kracht achter de wekelijkse samenkomsten in het zorgcentrum Talma Haven.

Evert Weerstand

Evert Weerstand (69) was van 1987 tot 2016 werkzaam als uitvaartleider van de Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’ (DEL) te Urk. Vanaf 1976 was hij scriba en ouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk Maranatha te Urk. Ook is hij voorzitter van de kerkenraad, sectiehoofd en verantwoordelijk voor de communicatie met externe partners. Evert Weerstand is vanaf 1996 secretaris van de Klederdrachtgroep Urker Pracht te Urk. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de financiële administatie en de communicatie. De klederdrachtgroep zet zich in voor het behoud en de promotie van de Urker klederdracht. Decorandus is vanaf 2008 tevens vrijwilliger bij het museum ‘Het Oude Raadhuis’ te Urk. Hij is lid van de beheerscommissie en organiseert diverst activiteiten, onder andere Nationale Dag van de Klederdacht. Bovendien doet hij aan genealogisch onderzoek en is hij voorzitter van de Vrienden van Urk.

Pieter Keuter

Pieter Keuter (55) is werkzaam bij mediabedrijf GBU te Urk en is daarnaast actief bij de Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (KNRM, station Urk). Van 1987-1994 was hij plaatsvervangend opstapper en daarna tot 1998 opstapper. Hij nam deel aan 186 acties waarbij 190 personen gered werden. Daarnaast leverde hij met zijn fotografie een bijdrage aan de bekendheid van de KNRM in dagbladen en het NOS-journaal. Vanaf 1998 is hij lid van de plaatselijke commissie, het plaatselijk bestuur van het reddingsstation van de KNRM. Daarnaast is Pieter Keuter sinds 2005 actief als bestuurslid van de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD). Deze organisatie heeft als doel om vermiste personen in het water terug te vinden en om de methoden om onderwaterslachtoffers op te sporen en te verbeteren. Hij zet zich in om de naamsbekendheid te vergroten, maar ook voor de fondsenwerving. Tevens verzorgt hij het contact met de hulpdiensten. Ook is decorandus van 2006 tot 2016 lid van het algemeen bestuur van de Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’ (DEL) te Urk. Hij was lid van de commissie Ethische zaken, redacteur van het Mededelingenblad en lid van de commissie automatisering. Hij ontving daarnaast de Bronzen legpenning van de KNRM.