Weg vrij voor lang gekoesterde wens van woningen in Parkwijk

Lelystad – Nu de gemeenteraad heeft besloten tot nieuwbouw van de scholen voor voortgezet onderwijs bij De Rietlanden, is de weg vrij voor woningbouw in de Parkwijk.

De gemeenteraad staat positief tegenover plannen die daar zijn, maar heeft ook nog zorgen en vragen.

Gewenste ontwikkeling

De Parkwijk is het gebied tussen Isg Arcus, het Waterschapsgebouw en de (parkeerplaatsen bij) het ABC-gebouw. Het gebied is al jarenlang bedoeld voor woningbouw. Daarom werd meer dan tien jaar geleden, bij de vaststelling van een masterplan voor het Stadshart, de Zuigerplasdreef onderbroken. Aan de oostkant van het Stadshart kwam de Lindelaan er voor in de plaats, zodat het stuk onbebouwde grond tussen de nieuwe weg en het Stadshart gebruikt zou kunnen worden voort woningbouw.

130 Woningen

De crisis gooide roet in het eten, maar nu is er een partij die in het gebied 130 woningen wil realiseren. Dat gebeurt via ‘projectmatig particulier opdrachtgeverschap’, waarbij individuele mensen of groepen mensen woningen laten bouwen die voldoen aan hun wensen. Daarbij moet er een optimale variatie komen in de woningen als het gaat om hoe die eruit zien. ‘Kopers/eindgebruikers worden samengebracht in één bouwblok en dit wordt in gezamenlijkheid tot ontwikkeling gebracht,’ meldt het voorstel voor de Parkwijk. Daardoor zal de Parkwijk ook niet in één keer volgebouwd worden, maar zal dat is fases gaan.

Stedelijke compactheid

Tegelijkertijd wordt er gekozen voor een hogere bebouwingsdichtheid, compacte bebouwing, diversiteit in woonvormen, verschillende doelgroepen en naast wonen ook ruimte voor niet woonfuncties. Daarbij moet niet worden gedacht aan functies die nu in het Stadshart plaatsvinden, maar aan andere bedrijfjes aan huis. ‘Bijvoorbeeld een vioolbouwer, om maar eens wat te noemen,’ zegt wethouder Jop Fackeldey.

Ruimte en verbinging

Enkele politieke partijen vragen zich af of die ‘hogere bebouwingsdichtheid’ gewenst is. ‘Zou je juist niet moeten kiezen voor wat meer ruimte per woning?’ vroeg Peter Schot (D66) zich dinsdag af. Maar volgens wethouder Fackeldey is in dat soort woningen volop keuze in de andere nieuwbouwgebieden. ‘Dan wordt het niet veel anders dan de Landstrekenwijk of Warande.’ Juist in het Stadshart kiezen mensen voor compacter wone,n met wel alle voorzieningen binnen handbereik.

Andere partijen benadrukken dat er wel goede verbindingen met het Stadshart moeten komen. Want dat is juist de bedoeling van bouwen bij het centrum: meer bewoners, die ook gebruik maken van de voorzieningen in het Stadshart. Wethouder Fackeldey belooft dat dat zal gebeuren.

De gemeenteraad neemt over anderhalve week een beslissing over de plannen.