Bieb heeft haar vrienden hard nodig

Lelystad - De ‘Vrienden van de Bieb’ hebben een goed voornemen: het ledental van mensen die de bibliotheek steunen, moet hoger. Niet alleen een goed voornemen zo bij het nieuwe jaar, maar ook noodgedwongen: culturele instellingen hebben te maken met kortingen op de subsidie, en dat gaat ten koste van de kwaliteit.

‘De bibliotheek heeft meer leden dan ooit’, zegt Sibert Meurs, voorzitter van ‘Vrienden van de Bieb’, ’20.000 mensen, zo’n 27 procent van de bevolking. Daarvan betalen er 9.000 contributie, en 11.000 jongeren (onder de 18, red.) hebben een gratis abonnement.’ Dat succes dreigt teniet te worden gedaan door bezuinigingen, vorig jaar al een 110.000 euro, en dit jaar daar nog een 70.000 bovenop. ‘Daarmee slacht je de kip met de gouden eieren. Het is toch één van de belangrijkste gebouwen in Lelystad. Het gaat niet alleen om die leden, die boeken, cd’s en dvd’s lenen. Het gaat ook om de meer dan 300.000 bezoekers die het gebouw jaarlijks krijgt. Een deel van hen leent niet, maar gebruikt wel de computer, of leest tijdschriften.’ Organisatie De ‘Vrienden van de Bieb’ ondersteunen de bibliotheek. ‘We organiseren de literaire avonden en de boekverkopen. Daarmee nemen we de bibliotheek werk uit handen’, aldus secretaris Alfred Sesink van de club. ‘We hebben op dit moment 300 leden. Voor volgend jaar wordt de contributie verhoogd van 15 naar 20 euro per jaar. Leden krijgen daar ook wat voor terug: ze mogen gratis naar de literaire avonden, en ze krijgen voorrang bij de boekverkopen. Het eerste uur is die alleen toegankelijk voor de leden, en als tegemoetkoming voor de verhoging van de contributie mogen zij volgend jaar de eerste vijf boeken gratis uitzoeken.’ De literaire avonden zijn een doorslaand succes. Veel succesvolle schrijvers hebben de afgelopen jaren actè de presence gegeven in Lelystad, en ook het komende jaar staan er weer indrukwekkende namen op het programma: P.F. Thomése (11 januari), Franca Treur (14 maart) en onze eigen Dam Backer (9 mei). Al met al hopen de ‘Vrienden van de Bieb’ dit jaar op een flinke aanwas van leden. ‘En we proberen ook sponsors te werven. Dat valt niet mee in deze tijden, maar soms lukt het. Zoals voor onze nieuwsbrief’, meldt Meurs trots. De ambitie is er dit jaar tussen de 50 en 100 leden bij te krijgen. Het geld dat er na alle activiteiten overblijft, en het geld van de boek-, cd- en dvd-verkopen, gaat weer rechtstreeks naar de bibliotheek. ‘’Het bestuur van de ‘Vrienden’ is onbezoldigd: we doen dit allemaal voor de goede zaak. We gaan één keer per jaar uit eten, maar zelfs dat betalen we zelf…’, lacht Sesink. Grappig detail: om lid te worden van de ‘Vrienden van de Bieb’ hoef je geen lid van de bibliotheek zelf te zijn. Mensen die lid willen worden van de ‘Vrienden van de Bieb’ kunenn zich melden bij de bibliotheek, of mailen naar lelystad@felvomeerbiblio theek.nl Tel. 088 0080720.