Politiek kiest voor nieuwe scholen bij Rietlanden

Lelystad – Het voortgezet onderwijs in Lelystad wordt vernieuwd. De gemeenteraad heeft daar dinsdagavond mee ingestemd. Het nieuwe voortgezet onderwijs komt in nieuwe gebouwen bij de locatie Rietlanden.

Er wordt rekening gehouden met een investering van 55 miljoen euro.

Spanning

Het geld en de locatie, dat waren de twee grootste discussiepunten. Over het geld bleek een maand geleden in de gemeenteraad al wel redelijk overeenstemming te zijn, de locatie bleef een splijtzwam. Een deel van de gemeenteraad koos voor een plek bij De Rietlanden, een deel wilde per sé een plek in het centrum.

Dinsdagavond zat de tribune in de raadszaal dan ook vol met leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs. In spanning, want zou de politiek ergens toe besluiten en zo ja, waar zou men toe besluiten?

Overeenstemming

Waar de behandeling van het onderwerp om 20.15 uur begon, was de kou om 20.16 uur al uit de lucht. VVD-raadslid Evert Marseille opende het bal. ‘We hebben terecht de tijd genomen voor de discussie over dit onderwerp: het heeft een grote impact en het gaat om veel geld. En het was geen eenvoudige keuze.’

Maar hij kondigde aan dat  VVD, InwonersPartij, ChristenUnie, SP, PvdA en OpaPlus elkaar hadden gevonden in een voorstel, waarbij ook over de locatie overeenstemming bleek.

Onderwijsplannen

Maar daarover later meer: na afloop van de discussie, die toch nog een kleine vier uur duurde, klonk vanaf de tribunes applaus en was er ook opluchting te bespeuren.

Het betekent dat Lelystad afscheid gaat nemen van de drie brede scholengemeenschappen van nu. Daar komen twee onderwijsclusters voor in de plaats: één voor Vmbo en één voor Havo/Vwo. Dat worden niet twee grote scholen met elk zo’n 2.000 leerlingen, maar kleinere gebouwen die op een campus bij elkaar staan.

Voorwaarden

In een aantal zogenaamde amendementen en moties heeft de politiek nog wel wat voorwaarden aan de nieuwe scholen gesteld. Want al schaart een meerderheid in de gemeenteraad zich achter de onderwijsplannen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad, er moet wel worden voorkomen dat er twee grote leerfabrieken ontstaan. Daarom stelt men dat de campus uit minstens vier gebouwen moet ontstaan, dat er op niet meer dat twee verdiepingen (begane grond en eerste etage onderwijs mag worden gegeven, dat gebouwen waar onderwijs en dat de huisvesting bestaat uit ‘fysiek en sociaal herkenbare onderwijsvoorzieningen voor groepen van maximaal 500 leerlingen’  

Vmbo en Havo/Vwo krijgen ook niet allemaal hun eigen gebouwtjes, maar maken gebruik van dezelfde lesruimtes en onderwijsvoorzieningen, om een tweedeling tussen die groepen te voorkomen.

Wensen

Dat een aantal partijen de wens opgaven om de nieuwe school in het centrum van de stad te vestigen, is opmerkelijk. Voorheen leek de discussie met name om dat punt te gaan, waarbij er allerlei andere scenario’s de revue passeerden: een school voor de onderbouw bij Rietlanden en één voor de bovenbouw in het Stadshart, een paar vmbo-richtingen in het Stadshart en de rest bij Rietlanden, van alles.

De scheiding tussen onder- en bovenbouw werd nog geen maand geleden door de PvdA gepresenteerd als een eurekamomentje en dé oplossing, ook al ging dat dwars tegen de onderwijsplannen van de SVOL in. En De SP maakte zaterdag nog bekend de oplossing te hebben gevonden, door een aantal richtingen van de nieuwe school in het Stadshart te vestigen en de rest bij Rietlanden.

Eén lijn

Maar uiteindelijk trokken de collegepartijen één lijn en lieten de PvdA en SP hun overtuigingen varen. Want het inpassen van een campus in het Stadshart is een hele puzzel qua ruimte, betekent dat de plannen voor woningbouw in de Parkwijk worden opgegeven, dat betekent weer een flinke financiële aderlating, ruimte voor sportvoorzieningen is er niet in het Stadshart en zijn er al wel bij Rietlanden en de verkeersstromen zullen ook voor problemen gaan zorgen. Bovendien kost het extra geld als de Arcus eerst moet worden gesloopt voor er iets nieuws kan worden gebouwd, omdat er dan gebruik moet worden gemaakt van tijdelijke huisvesting.

Discussie

Natuurlijk was er discussie over de opmerkelijke draai van PvdA en SP. Nelly den Os (PvdA) herhaalde eerdere woorden van SVOL-bestuurder Barry Lommen: ‘Kiezen voor iets nieuws is ook verliezen’, en koos dan uiteindelijk maar voor de meest haalbare optie. De SP gaf aan niet achter de plannen van de SVOL te staan, maar daar gaat de politiek niet over. Die heeft alleen iets te zeggen over de gebouwen. Het inzicht van de socialisten was sinds zaterdag gewijzigd wat dat betreft door de moeite die de politie en sommige ondernemers hebben met 4.000 leerlingen op een centrumlocatie, de samenwerking tussen Vmbo en Mbo die voornamelijk op de nieuwe school zullen plaatsvinden, niet op het in het Stadshart gevestigde Mbo College Lelystad, en de extra kosten die tijdelijke huisvesting met zich meebrengen. Allemaal argumenten die al lang voor zaterdag bekend waren, maar kennelijk pas na die tijd tot de SP zijn doorgedrongen.

Voor en tegen

Het zijn rimpelingen in de vijver, want de plannen gaan dus door. Leefbaar Lelystad, CDA en Leuc stemden tegen het voorstel. GroenLinks en D66 waren voor een centrumlocatie en vinden het een gemiste kans dat die niet doorgaat, maar stemden uiteindelijk voor de plannen. ‘Het plan krijgt van ons een 5,5, maar dat is toch net een mager zesje,’ zei Peter Schot (D66). ‘Dit is niet het ideaalbeeld, maar het is inhoudelijk wel een goed plan en wij gunnen het de SVOL er mee door te gaan,’ verklaarde Sjaak Kruis (GroenLinks).

Opmerkelijk

Rest nog een paar opmerkelijke politieke momenten. Zo stemden Leefbaar Lelystad en Leuc tegen elk amendement en motie die niet door hen mede waren ingediend. Zo ook tegen de motie om de gedenkplekken voor leerlingen die tijdens hun schooltijd zijn overleden, zoals die er nu al zijn op Arcus en SGL, mee te verhuizen naar de nieuwe school. Dat vinden die twee partijen kennelijk niet nodig.  Ook opmerkelijk: SP-wethouder John van den Heuvel, die zich bij het fractieoverleg van de SP-fractie voegt. Dat komt in het duale stelsel niet zo vreselijk veel voor. Marianne van de Watering (Leuc) had vervolgens nog een aantal lachers op de publieke tribune op haar hand, toen zij stelde dat haar fractie steeds unaniem was geweest in haar standpunt. Voor een eenmansfractie is unanimiteit kennelijk geen vanzelfsprekendheid, al valt eerder te denken dat zij de tijd bedoelde dat Leuc nog twee raadsleden had, ook de onlangs naar GroenLinks overgestapte Hicham Ismaili Alaoui.

Ach, ook dat zijn rimpelingen in de vijver. Voor de architect van de nieuwe scholen ligt er nu de niet gemakkelijke opgave alle wensen en eisen van de politiek en de SVOL uit te werken in een mooie en groene campus. Maar dat is geen probleem, maar een uitdaging.

Lees meer in het dossier: Scholenfusie Arcus, SGL en Rietlanden