Nieuw beleid voor eerste verdieping Lelycentre is in de maak

Lelystad – De gemeente beraadt zich op de regels voor het houden van feesten op de eerste verdieping van het Lelycentre.

Zalenverhuur op eerste verdieping

Tot voor kort ging men er vanuit dat zaalverhuur daar was toegestaan, maar men is er achter gekomen dat dit vloekt met het huidige bestemmingsplan. Daarom werkt men op dit moment aan een integraal advies over zalenverhuur op de eerste verdieping van het Lelycentre.

Brand oudejaarsnacht

Dat antwoordt men op vragen van de InwonersPartij. Ondernemers op de begane grond maken zich zorgen over wat er zich op de eerste verdieping van het Lelycentre afspeelt. Oudejaarsnacht brandde daar de Marskramer af, waarschijnlijk omdat feestgangers van een bovengelegen locatie vuurwerk naar beneden gooiden. Daarom wil men dat de gemeente beter controleert op wat er zich op die eerste verdieping afspeelt.

Organisatoren van feesten op die locaties hoeven daar geen vergunning voor aan te vragen, omdat zaalverhuur daar is toegestaan. Maar de gemeente is er dus achter gekomen dat dit niet strookt met het bestemmingsplan. Wat het nieuwe beleid zal gaan betekenen voor de uitbaters van de locaties op de eerste verdieping, is nog niet bekend.

Lees meer over de brand in het dossier Grote brand Lelycentre 1 januari 2017.