Gemeente Lelystad studeert met provincie op oplossing vertraging door mussen

Lelystad – Een gebiedsontheffing voor de hele gemeente, met per wijk de maatregelen die nodig zijn: de gemeente Lelystad werkt aan een oplossing voor de sanering van de asbestdaken. Mussen vertragen die aanpak.

Maatregelen

Wethouder John van den Heuvel kondigde vorige week, in antwoord op vragen van ChristenUnie, de maatregelen aan. Deze week overlegt hij met gedeputeerde Michiel Rijsberman over welke maatregelen er op korte termijn mogelijk zijn. De provincie is de instantie die de beschermde status die mussen hebben, moet waarborgen. Op langere termijn wil de gemeente met de provincie een gebiedsontheffing voor heel Lelystad afspreken, waarin dan per wijk de maatregelen staan beschreven die nodig zijn.

Vertraging

De 1.280 daken van woningen in Lelystad die asbest bevatten, moeten voor 1 januari 2024 vervangen worden. In verschillende wijken zijn woningeigenaren via collectieven daarmee voortvarend van start gegaan. In de Haf liep al een proef en zouden de daken dit voorjaar vervangen worden en ook de Jol stond op de rol.

De mus gooide roet in het eten. In het broedseizoen van deze vogels, van maart tot ergens in augustus, moet er eerst onderzocht worden of de dieren nesten in of bij de daken hebben. Zo’n onderzoek vergt tijd en een investering van gemiddeld 3.000 euro. Bovendien mag het dak, als er dieren nestelen, er niet af en moeten er eerst alternatieven aan de broedende mussen worden geboden middels nestkasten elders in de tuin of buurt.

Geen verrassing

Dat maakt niet alleen dat er nu vertraging optreedt en bewoners voor extra kosten komen te staan, het zorgt er ook voor dat de vervanging van het dak in slechts een korte periode kan plaatsvinden. ‘Die onduidelijkheid voor bewoners is echt heel vervelend,’ zegt Van den Heuvel. Hij stelt ook dat aannemers die de daken moeten vervangen, geacht worden op de hoogte te zijn van deze wetgeving. ‘Voor hen kan het niet als een verrassing komen. Desondanks was het bij ons tot voor kort ook niet precies bekend wat dit in de volle omvang betekent.’

De gemeente heeft er echter zelf ook ervaring mee: toen men in 2013 de Waaggarage wilde slopen, moest de sloop een tijdelijk halt worden toegeroepen. Twee verliefde mussenparen hadden namelijk hun intrek genomen inde garage en moesten eerst via nestkasten tot een andere woonruimte worden verleid.

Lees meer in ons nieuwsdossier Sanering asbestdaken.