Liever woningbouw dan een school in het Stadshart

Lelystad – De discussie over het voortgezet onderwijs in Lelystad is dinsdag voortgezet door de politiek. Maar ook buiten de raadszaal betrekken partijen de stellingen.

Het CDA pleit op haar site wederom voor voortgezet onderwijs in het Stadshart. De partij meent dat daarvoor steeds meer draagvlak ontstaat, ook al heeft een locatie-onderzoek uitgewezen dat er niet genoeg ruimte is in het Stadshart. De locatie Rietlanden heeft daarom de voorkeur.

Ondernemersvereniging

In de eerdere discussies stelde CDA-fractievoorzitter Wim Bussink dat hij verschillende ondernemers in Stadshart gesproken heeft die graag zouden zien dat de nieuwe school daar komt.  Wiebe van der Meer, voorzitter van de stichting Ondernemers Stadshart Lelystad, stelt dat hij hier niet met het CDA over heeft gesproken. De zaak is binnen het bestuur van de ondernemersvereniging ook nog niet besproken. ‘Ik kan je wel mijn persoonlijke mening geven, maar dat hoeft niet per sé de mening van de rest van de ondernemers te zijn.’

Problemen

Van der Meer zou er niet zoveel moeite mee hebben als de nieuwe school in het Stadshart komt, maar voorziet twee grote problemen. ‘Ik denk dat het bij slecht weer voor een verkeersinfarct zorgt, als ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. En ook overlast door fietsers en wild geparkeerde fietsen zal toenemen.’

Liever woningbouw

En als de keuze tot gevolg zou hebben dat er geen woningen in de Parkwijk komen? ‘Ja, dat lijkt me niet verstandig. Meer inwoners in het Stadshart betekent meer sfeer. Een school geeft reuring, maar niet meer sfeer. Qua locatie heb je bij De Rietlanden alle ruimte, je kunt er sportvelden bij maken en er zijn geen omwonenden die er last van hebben.’

Natuurlijk kan het Stadshart ook profijt hebben van een school in de nabijheid. ‘Vooral supermarkten zijn er bij gebaat. Maar je moet je wel eerst afvragen of dit is wat we willen met het Stadshart.’ Officieel heeft het CDA er bij de ondernemersvereniging nooit naar geïnformeerd. ‘Maar die fractievoorzitter van het CDA is wel de enige die ons regelmatig dingen vraagt,’ zegt Van der Meer. Van andere politieke partijen hoort hij niets.

Inhoud

Los van de locatie voor de nieuwe school zorgt ook de inrichting van die school en de inrichting van een campus, of dat nou bij De Rietlanden is of elders, tot meningsvorming. De PvdA heeft er op haar site zelfs een manifest over geschreven.

‘Lelystad kiest voor een nieuw onderwijsconcept. Dit concept betekent dat in plaats van drie brede scholengemeenschappen er twee smalle scholengemeenschappen zullen ontstaan, namelijk een vmbo- en een havo/vwo school. Dat besluit heeft veel gevolgen voor het voortgezet onderwijs in de stad,’ schrijft de partij.

Uitwerken

In haar manifest stelt de PvdA voor dat de gemeenteraad wel vast instemt met de locatiekeuze en een voorbereidend krediet. Daarmee kan concreet worden gemaakt hoe de nieuwe school en de indeling van de school eruit gaat zien. Maar in de tijd dat dat plan wordt gemaakt, moet de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) ook hard bezig om een aantal zorgpunten van de politiek concreet uit te werken.

Zorgen

Zo vindt de PvdA dat, en andere partijen hebben dat ook al uitgesproken, de inrichting van de nieuwe campus er voor moet zorgen van de vmbo- en havo/vwo-ers elkaar nog wel kunnen blijven ontmoeten. Sociale segregatie moet worden tegengegaan. Verder moet er concreet worden gemaakt welke mogelijkheden er overblijven voor leerlingen die willen of moeten overstappen van school. Er zijn ten slotte straks nog maar twee scholen, en dat mag niet betekenen dat als een leerling zich op die ene vmbo-school in de stad niet thuisvoelt of geschorst is, vervolgens naar een andere stad moet gaan voor onderwijs.

Doorstomen

Verder moet de SVOL concreet maken of en hoe leerlingen die bijvoorbeeld een vmbo-advies hebben gekregen, maar uiteindelijk toch beter havo/vwo zouden kunnen volgen, kunnen doorstomen. Ook moet men duidelijk maken hoe men het onderwijs inhoudelijk gaat verbeteren. ‘Het Lelystadse voortgezet onderwijs vertoont in de afgelopen jaren een wisselende kwaliteit.’ Tot slot moet er ook duidelijk worden gemaakt hoe leerlingen binnen het vmbo nog kunnen wisselen of extra vakken kunnen volgen, om te voorkomen dat een keuze in het eerste jaar bepalend is voor de verdere onderwijsloopbaan.

Geen vertraging

Volgens Nelly den Os, fractievoorzitter van de PvdA, hoeft dit alles niet te betekenen dat het hete proces langer gaat duren. ‘De voorbereidingen kunnen doorgaan. De SVOL heeft dan het komende half jaar de tijd onze zorgen weg te nemen.’ Pas als dat niet lukt, ontstaat er een andere situatie. ik denk niet dat we dat goed voor ogen hadden

Ze geeft toe dat de politiek zich hiermee bemoeit met de inhoud van het onderwijs, terwijl men daar eigenlijk niet over gaat. ‘In formele zin is het zo dat de gemeenteraad alleen over de schoolgebouwen gaat, en de scholen zelf gaan over de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd. Maar hier worden wel beslissingen genomen die de komende zeven generaties aangaan. Er is weinig belangrijker voor de toekomst van onze stad dan goed onderwijs.’

Spelregels veranderen

Maar is het ook niet een beetje de spelregels veranderen terwijl de wedstrijd al aan de gang is? Bij de eerdere plannen van de SVOL heeft de gemeenteraad steeds aangegeven dat er draagvlak moest zijn bij leraren, ouders en leerlingen. Dat draagvlak was er toen niet en is er nu wel. Zo heeft de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van de drie scholen, waarin leraren, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn, zich achter de plannen geschaard. De SVOL heeft dus aan haar opdracht voldaan, en nu komen er opeens nieuwe eisen.

‘Ja, dat klopt, en de SVOL heeft heel hard gewerkt aan dat draagvlak. En dat is er nu ook. Maar wij hebben deze zorgen wel steeds, in alle gesprekken en discussies, geuit. En we hebben denk ik als politiek ook niet volledig doorgehad hoe veelomvattend en bepalend de keuze is die we nu gaan maken. Alle effecten die deze onderwijsvernieuwing tot gevolg heeft.’

Oproep leraren

Dat leraren enthousiast zijn en er ook zo snel mogelijk mee aan de slag willen, begrijpt Den Os. Dat zij de politiek oproepen om nu knopen door te hakken, ook. ‘Daar staat nogmaals tegenover dat de beslissing waar de raad voor staat verregaande consequenties heeft voor minstens zeven generaties leerlingen. Maar ook voor de Lelystadse samenleving als geheel. Wij willen zo’n besluit dus niet lichtvaardig en overhaast nemen.’

Bovendien kan de SVOL met een aantal vernieuwingen al aan de slag, vindt zij. ‘Dat kan prima voordat de nieuwe gebouwen er zijn.’ En dit hoeft niet per sé een nieuwe vertraging te betekenen. ‘De gemeenteraad bevestigt nu de voorgestelde locatiekeuze en stelt een voorbereidingsbudget beschikbaar, zodat de volgende fase van het ontwerp- en ontwikkelproces kan ingaan en de gemeenteraad neemt het definitieve investeringsbesluit voor de nieuwe huisvesting na kennis te hebben genomen van de nadere uitwerking van het onderwijsplan op (in ieder geval) de genoemde zorgpunten,’ meldt het manifest.

Lees meer in het dossier: Scholenfusie Arcus, SGL en Rietlanden