Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Politiek is soms gewoon saai

De gemeente Noordoostpolder heeft een werkgroep ingesteld om de lokale politiek aantrekkelijker te maken. Op zich een uitstekend initiatief, want het gaat bij een gemeente immers om zaken die ons allemaal raken.

Ook andere gemeenten experimenteren volop om de burgers te interesseren voor de politiek. Het rendement van dit geëxperimenteer is vaak minimaal.

Nu ik zelf uit de politieke arena ben gestapt merk ik dat het wereldje van het gemeentehuis vaak ver weg is. Het is eigenlijk vooral: geen bericht is goed bericht. Ik kom af en toe een gemeenteraadslid tegen en die is dan vol van de laatste vergadering. Ik moet eerlijk zeggen dat de vonk dan niet echt overslaat.

Mensen met een ‘nee nee’-sticker op hun brievenbus weten helemaal niet wat er in de politiek gaande is, al hoop je dat ze via internet volgen wat ons gemeentebestuur bespreekt en beslist.

In Dronten kregen we terecht het verwijt van mensen dat ze de politici alleen op straat zien vlak voor verkiezingen. We hebben als college op zeker moment marktbezoeken ingesteld. De eerste jaren liep dat perfect. Het kwam zelfs voor dat mensen je al stonden op te wachten met vragenlijstjes. Na een paar jaar was het echter uitgewerkt en hebben we de bezoekjes aan de markt afgeschaft.

Pas bij zaken die mensen direct raken weten ze de weg naar het gemeentehuis wél te vinden. Haal maar eens een speeltuintje uit een buurt weg -of plaats een speeltuin op een plek in een wijk waar nu een paar bomen staan.

Het is de vraag of het erg is dat burgers vaak geen interesse hebben in de politiek. Ik denk van niet. Als burger kies je immers mensen die je in de politieke arena vertegenwoordigen en die doen gewoon hun werk. Ze spitten begrotingen door waar je echt niet voor op de publieke tribune hoeft te gaan zitten. Op zulke momenten is politiek namelijk gewoon saai.

Belangrijker is het dat mensen open staan voor de politiek wanneer er echt stront aan de knikker is.

Het is in mijn ogen trouwens niet zo dat de politiek altijd maar naar de burger toe moet komen. Burgers kunnen ook best raadsleden opzoeken. Daarvoor zitten ze er.