Maatregelen tegen concentraties van kamerverhuurpanden zijn nu definitief

Dronten – Zoals verwacht heeft de gemeenteraad donderdag unaniem ingestemd met het zogenaamde ‘paraplubestemmingsplan’. Daarmee worden nieuwe concentraties van kamerverhuurpanden voor studenten en arbeidsmigranten definitief voorkomen.

Geschiedenis

Het zal niemand ontgaan zijn: het onderwerp speelt al een tijdje. In 2012 en 2014 heeft de gemeenteraad pogingen gedaan om de wildgroei aan kamerverhuurpanden in bepaalde wijken te reguleren. Vorig jaar zomer bleek dat beleid een papieren tijger, omdat er in het bestemmingsplan een bepaalde leemte zat. Dat is toen met een noodreparatie hersteld en die noodreparatie is donderdag permanent geworden.

Vergeefse poging

GroenLinks poogde iets te regelen voor bewoners die overlast ondervinden van kamerverhuurpanden. De partij wilde een voorstel indienen om inwoners die daardoor schade hebben ondervonden, financieel tegemoet te komen. Die schade zou objectief moeten worden vastgesteld door een externe partij, die met een bindend advies zou moeten komen.

Het voorstel kon op geen enkele steun rekenen. Het CDA was het hardst in haar oordeel. ‘Eerst was GroenLinks van mening dat studenten met pek en veren de stad uit moeten, en nu wil men als een Gaston Starreveld straatprijzen uit gaan reiken. Is de overlastveroorzaker niet aansprakelijk?’ vroeg Siert Jan Lap zich af.

Want ja, door gaten in het bestemmingsplan konden sommige vergunningen voor kamerverhuurpanden niet worden geweigerd en ja, daar ondervinden sommige bewoners last van. Maar de overlast van die panden wordt niet veroorzaakt door de gemeente, maar primair door de bewoners van zo’n pand en secundair door de verhuurder die niet tegen de overlast optreedt.

Meer kritiek

‘Dit voorstel is gericht op het gevolg van de leemte in het bestemmingsplan, niet op de oorzaak van de overlast. Die ligt bij betrokkenen die hun verantwoordelijkheid onvoldoende oppakken,’ zei Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten). ‘Dit voorstel gaat ons te ver en biedt geen oplossing voor het probleem. Het doet het vermoeden ontstaan dat de gemeente klaar staat met een zak met geld als er overlast is,’ zei Trudy Stoker (VVD). ‘De schade objectief vaststellen is volgens mij juridisch onmogelijk. En je moet niet geld inzetten om ruzies tussen mensen te beslissen,’ vond Foeke Bongers (D66). ChristenUnie sprak van een ‘Sinterklaasachtig voorstel’ en de SP voelde er bij monde van Jan den Boer ‘niets voor om de gemeenschap op te laten draaien voor het gedrag van enkele huisjesmelkers’.

Gedrag

‘Het gaat om het gedrag van mensen en dat is heel moeilijk te beïnvloeden,’ zei wethouder Nico Verlaan. Volgens hem zijn er prima procedures voor bewoners die schade ondervinden, zij kunnen planschade claimen. ‘Een juridisch externe beoordeling is er al: de rechtbank. Maar ik vermoed dat het niet zover komt.’

Feitelijk heeft de gemeente haar best gedaan, vindt Verlaan. Er is beleid vastgesteld dat moet voorkomen dat binnen een straal van honderd meter meerdere kamerverhuurpanden komen. Toen bleek dat dat beleid door een leemte in het bestemmingsplan niet kon worden afgedwongen, is dat gat gedicht. ‘Ik betreur dat we het achteraf hebben moeten oplossen. Maar ik kan dat niet veranderen.’

Evaluatie

Verlaan beloofde wel, op aandringen van Suzanne Stoop (PvdA), om te proberen nog dit jaar met een evaluatie te komen van het beleid met betrekking tot kamerverhuur tot nu toe. De resultaten van wat donderdag definitief is gemaakt zullen daarin nog niet of nauwelijks zichtbaar zijn, maar de evaluatie betreft wat Stoop betreft een langere periode: vanaf 2012, toen de gemeenteraad voor het eerst aan de slag ging met het kamerverhuurbeleid.

De belofte van een evaluatie deed Paul Vermast besluiten zijn voorstel aan te houden tot die evaluatie er is. Verlaan gaat zijn best doen om die in september aan te bieden.

Reactie

Vermast reageerde nog wel op het felle betoog van het CDA. Want het was zeker niet zo dat studenten wat GroenLinks betreft met pek en veren de stad uit moeten. ‘U moet niet alles geloven wat er in de krant staat, informeer dan eens bij de bron.’ Lap reageerde op de maatregel dat GroenLinks in september wereldkundig maakte. Als maatregel tegen de overlast van kamerverhuurpaden stelde GroenLinks toen voor ‘een nieuwe herziening van het bestemmingsplan voor de gehele gemeente Dronten waarin bewoning van studenten en arbeidsmigranten in wijken wordt verboden’.  Daarbij moest dan wel een overgangstermijn gelden van vijf jaar, zodat de huidige lichting studenten ’de studie vanuit hun huidige kamer kunnen afronden’. De onderwijsinstellingen zouden zelf verantwoordelijk moeten worden voor het huisvesten van studenten, hetgeen dan op de campus moet gebeuren. Bedrijven die veel gebruik maken van arbeidsmigranten moesten in de visie van GroenLinks dan ook zorgen voor huisvesting, want dan ook op industrieterreinen zou moeten kunnen.

Schande

Studentenvereniging Usra sprak toen schande van die voorstellen. ‘Wij ontkennen zeker niet dat er studentenhuizen zijn die tot overlast in de buurt leiden. Maar in onze samenleving past het beter om de dialoog aan te gaan om samen tot de gewenste oplossing te komen in plaats van een grote groep inwoners van Dronten in het verdomhoekje te plaatsen en te bestempelen als notoire veroorzakers van overlast,’ stelde toenmalig USRA-voorzitter Anouck Gaastra.

Lees ook het dossier Studentenhuisvesting Dronten.