Lelystad stimuleert ontwikkeling Flevokust met premieregeling

Lelystad - Een nieuwe arbeidsplaatsen premieregeling moet de werkgelegenheid op en de ontwikkeling van bedrijventerrein Flevokust in Lelystad stimuleren. De gemeenteraad moet nog wel groen licht geven voor deze subsidieregeling.

10.000 euro per arbeidsplaats

Bedrijven die zich op Flevokust vestigen kunnen dan maximaal rekenen op 10.000 euro per arbeidsplaats. Voor het in dienst nemen van een 50-plusser kan de bijdrage per arbeidsplaats nog eens worden verhoogd met 2.500 euro.

Restant oude MKB-regeling

Voor uitvoering van de subsidieregeling is in totaal 387.519,50 euro beschikbaar. Dit is het restant van de oude Lelystadse MKB-regeling uit 2008. Daarmee werden innovaties bij nieuwe en bestaande bedrijven die tevens structureel arbeidsplaatsen opleverden met een investeringsbijdrage beloond. In 2015 eindigde de regeling die tevens met Europees geld werd gevoed. In totaal zijn op basis van de oude MKB-regeling zes aanvragen gehonoreerd, die samen 120 fulltime arbeidsplaatsen hebben opgeleverd.

Grondaankoop

Het bedrag dat vanuit de oude MKB-regeling nog niet is besteed, wil het college nu specifiek bestemmen voor het creëren van arbeidsplaatsen op Flevokust. De regeling is gekoppeld aan grondaankoop op het te ontwikkelen bedrijventerrein.

Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, kan de nieuwe regeling vanaf april in werking treden. Zodra de nog beschikbare middelen zijn uitgeput, vervalt de subsidieregeling.

Kijk hier voor meer informatie over Flevokust.

Lees meer in ons nieuwsdossier 'Flevokust'.