Politiek weet zich geen raad met plannen voor voortgezet onderwijs

Lelystad – De gemeenteraad weet zich geen raad met de discussie over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Lelystad. Dinsdagavond lag het plan voor de huisvesting, locatie en financiering wederom op tafel.

Maar men is nog niet toe aan een besluit. Men wil verder praten.

Plan

De stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (Svol) wil het voortgezet onderwijs in Lelystad vernieuwen. De drie huidige scholengemeenschappen moeten opgaan in twee nieuwe scholen: één voor Vmbo en één voor Havo/Vwo. Dat is nodig om leerlingen beter onderwijs te bieden en meer keuze te geven. Twee scholen kunnen een breder aanbod geven aan vakken en leerrichtingen dan drie kleinere scholen.

Daarnaast speelt de concurrentie tussen de scholen de continuïteit in het onderwijs parten: dan weer heeft De Rietlanden 1.500 leerlingen of meer, dan opeens loopt de SGL weer over en De Rietlanden leeg.

Eerdere plannen

De gemeenteraad heeft eerdere plannen voor vernieuwing van het onderwijs geblokkeerd. Officieel heeft de politiek niets te zeggen over de inhoud van het onderwijs. Maar men beslist wel over de huisvesting en hoeveel geld men daar voor over heeft. En omdat er ook geïnvesteerd moet worden in stenen, heeft de gemeenteraad eerder geëist dat inhoudelijke plannen voor het onderwijs op draagvlak moeten kunnen rekenen binnen de scholen: bij leraren, ouders en leerlingen.

Draagvlak

Wat dat laatste betreft staan alle lichten op groen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie scholen, waarin leraren, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, heeft zich achter het toekomstplan geschaard. Nu is de politiek aan de beurt.

Onderzoeken

Onderzoek heeft uitgewezen dat nieuwbouw van de scholen beter en uiteindelijk goedkoper is dan renovatie van de huidige gebouwen. Om die aan te passen aan de eisen die vanaf 2018 gaan gelden is weliswaar minder geld nodig, maar die investering moet wel over een kortere tijd worden afgeschreven. Dat levert per saldo een hogere kapitaallast op.

De gemeenteraad heeft eerder de wens uitgesproken dat beide nieuwe scholen wel op één locatie komen, in het zogenaamde ‘campusmodel’. Daarmee moet segregatie worden voorkomen en overstappen van de ene naar de andere school makkelijker worden. Onderzoek uitgewezen dat de huidige locatie bij De Rietlanden de beste optie is als plek voor de nieuwe scholen. Daar is de ruimte en vindt de minste kapitaalvernietiging plaats. De Rietlanden beschikt over nieuwe sportvoorzieningen, waar gebruik van kan worden blijven gemaakt.

Wikken en wegen

Maar de gemeenteraad wikt en weegt. Over de 55 miljoen euro die nodig is als investering in de nieuwe school. Zo vraagt Peter Schot (D66) zich af of dat nog enige ruimte overlaat voor andere investeringen in de toekomst, bijvoorbeeld in nieuwe basisscholen als dat nodig is. Voor hem zou het ook bespreekbaar zijn 60 miljoen in de nieuwe scholen te pompen, als maar duidelijk is wat de consequenties daarvan zijn en daarover een politieke discussie is gevoerd.

Het CDA blijft er voor pleiten dat de campus met de nieuwe scholen in het Stadshart komt. Men ziet daar in de Parkwijk genoeg ruimte voor, zeker als er voor bepaalde lessen of lesonderdelen gebruik kan worden gemaakt van leegstaande panden in het Stadshart. 

Uitgesproken

In het politieke spectrum is de SP de felste criticaster van het plan. Die partij heeft eerder uitgesproken liever zes scholen verspreid door Lelystad te zien dan twee nieuwe scholen in één gebied. De SP spreekt ook consequent over één school in de plannen en hekelt dat ouders dan ook niets meer te kiezen hebben, tenzij ze hun kind in Dronten of Harderwijk op school willen doen. En dat zal veel gaan gebeuren, vreest die partij.

De InwonersPartij wil vooral vaart maken. Er is de Svol gevraagd om een gevragen plan, dat plan is er gekomen en volgens Luc Baaten is het dan de vraag of je geld gaat stoppen in ‘versleten locaties of in een nieuwe locatie’. De InwonersPartij schaart zich achter het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: nieuwbouw op de locatie van De Rietlanden.

Verder praten

Maar er zijn zoveel meningen als er partijen zijn. Verder dan praten over het geld kwam het dinsdag niet. Dat betekent dat er op 7 maart verder wordt gepraat en er voorlopig nog geen besluit wordt genomen. Tot verbijstering van een grote groep leraren, die de vergadering op de tribune volgden. Wordt vervolgd.

Lees meer in het dossier: Scholenfusie Arcus, SGL en Rietlanden