Mus zorgt voor vertraging sanering asbestdaken Haf

Lelystad - De voortvarende renovatie van de asbestdaken in de Haf loopt vertraging op door de huismus. Het diertje heeft een beschermde status en daarom is er voor de renovatie een ontheffing nodig in het kader van de flora en faunawet.

Er was al een aannemer ingeschakeld om dit voorjaar de 77 resterende woningen in de Haf te saneren, nadat eerder een aantal woningen als proef zijn gesaneerd.

Extra kosten

‘De aannemer zal nu met behulp van deskundigen in het voorjaar twee weken onderzoek gaan doen om vast te stellen waar en hoeveel huismussen er in de wijk voorkomen. Gaat men zonder een ontheffing toch aan het werk en de huismus wordt tijdens het broedseizoen verstoord dan kan een flinke boete worden opgelegd,’ laat het bewonerscollectief dat de sanering op zich neemt weten.

Als de ontheffing wordt verleend, dan kan pas in augustus dit jaar worden gestart met de sanering, die eigenlijk dit voorjaar op het programma stond. Mochten er nog andere beschermde dieren worden aangetroffen, zoals bijvoorbeeld de vleermuis, dan dreigt nog meer vertraging. Dit uitstelt brengt sowieso extra kosten met zich mee.

Boos

Het bewonerscollectief dat de sanering op zich neemt is boos. ‘Meer in het algemeen is het niet uit te leggen aan de huiseigenaren met een asbestdak dat het ministerie Milieu en Infrastructuur hen ertoe dwingt om vóór 2024 het asbesthoudend dak te verwijderen en een andere instantie, in dit geval de provincie, de eigenaren dwingt om de sanering maar door te schuiven. Als er niet in het broedseizoen mag worden gesaneerd en in de wintermaanden niet gesaneerd mag worden vanwege de beschermde kleding en persmaskers, betekent dit dat er maar drie maanden per jaar gewerkt kan worden. Op deze manier wordt 2024 nooit gehaald!’

Lees meer in ons nieuwsdossier Sanering asbestdaken.