Eerste gerestaureerde stuw Waterloopbos wordt in gebruik genomen

Marknesse - De eerste gerestaureerde stuw in het Waterloopbos wordt op maandag 13 februari in gebruik genomen. Dit moment markeert ook de start van de ontwikkelagenda van het Rijksmonument Waterloopbos.

Tien modellen restaureren

De ontwikkelagenda is een plan voor het behoud en ontwikkeling van dit bijzondere bos in de Noordoostpolder. De komende tien jaar wil beheerder Natuurmonumenten onder andere tien modellen duurzaam restaureren, zoals de haven van IJmuiden, het model Maascentrale en de proefopstelling Libische oliehaven.

Romijnstuw krijgt voorang

Een Romijnstuw werd als eerste aangepakt. Met deze stuwen konden ingenieurs heel nauwkeurig de juiste hoeveelheid water doorlaten. Dat was van belang om goed waterloopkundig onderzoek te kunnen doen. 'Het is belangrijk dat deze stuwen behouden blijven', vertelt boswachter Norbert Kwint. 'Het doorbreken van een stuw zou desastreus zijn voor de natte natuur in het Waterloopbos. Vandaar dat we aan deze restauratie voorrang hebben gegeven'.

Waterspeelmodel voor kinderen

Voor kinderen komt er een groot waterspeelmodel en het model Deltagoot (zie foto hieronder) wordt een kunstwerk van meer dan 200 meter lang.

Lees hier meer over de toekomstplannen.