Weinig tot geen weerstand tegen 'parapluplan'

Dronten – De gemeenteraad heeft weinig moeite met het ‘paraplubestemmingsplan’ dat ter besluitvorming voorligt. En ook van een protest van honderden inwoners van Dronten die het hier niet mee eens zouden zijn, bleek donderdagavond niets.

Aangekondigd

Dat protest was wel in zekere zin aangekondigd. Op het bestemmingsplan is één zienswijze binnengekomen van Talengroep Elckerlyc, die een twintigtal ‘huizen en eenheden’ in beheer heeft die worden verhuurd aan studenten, ‘al meer dan tien jaar en waar nooit iets aan de hand is’.

Volgens die zienswijze is het paraplubestemmingsplan niet alleen juridisch onmogelijk, maar zijn ook vele honderden Drontenaren het er niet mee eens, waarvan een groot deel dat ook met hun handtekening in een handtekeningenactie duidelijk zou hebben gemaakt.

Weinig onrust

Van die massale onrust was donderdagavond, tijdens de eerste behandeling in de gemeenteraad, helemaal niets te merken. Ja, er zijn zorgen bij de politiek: hoe gaat het met meerpersoonhuishoudens waar mantelzorg wordt verricht? Wat gebeurt er met de dame wiens kinderen de deur uit zijn en die één of twee kamers verhuurt aan studenten om zo wat bij te verdienen op de AOW?

Geschiedenis

Eerst even de geschiedenis: het bestemmingsplan is een vervolg op een voorlopige regeling, die vlak voor de zomer van vorig jaar werd aangenomen. Er was toen een noodzaak. De gemeenteraad heeft in 2012 getracht met een apart beleid voor studenten en arbeidsmigranten de huisvesting van die groepen te reguleren. Er is een grote vraag naar die huisvesting. Dat heeft erin geresulteerd dat huisjesmelkers woonhuizen opkochten en verhuurden aan studenten en arbeidsmigranten. In de meeste gevallen gaat dat goed, in een enkel geval gaat het fout en in de Oeverloper en Morinel leidde het zelfs tot straten waarin meerdere huizen aan studenten verhuurd werden. Dat was niet wat Dronten voor ogen had.

Beleid

Vandaar dat de gemeenteraad in 2012 beleid ging maken: huizen die werden verhuurd aan meerdere huishoudens, als kamerverhuurpand, moeten minimaal een afstand van 100 meter hemelsbreed tot elkaar hebben. Verder moet men aan brand- en veiligheidsvoorschriften voldoen. Alleen voor het centrum werd daarin een uitzondering gemaakt: daar wonen al heel veel studenten. In alle andere gevallen moest er een vergunning worden aangevraagd.

Leemte

Vlak voor de zomer van vorig jaar bleek, na protest van omwonenden van een studentenpand dat niet over de juiste vergunning leek te beschikken, dat er in het algehele bestemmingsplan van Dronten een leemte zat. Er was daarin nooit omschreven dat een huis maar één huishouden mag huisvesten. Daardoor konden enkele aangevraagde vergunningen voor studentenpanden niet worden geweigerd, waar dat op grond van het vastgestelde beleid voor huisvesting van studenten en arbeidsmigranten wel had gemoeten. Via een voorontwerp op een paraplubestemmingsplan werd die leemte tijdelijk gerepareerd.

Zorgen

Nu staat de gemeenteraad aan de vooravond van het definitief maken van dat paraplubestemmingsplan (het past niet eens op een Scrabblebord en Wordfeud kent het niet). Pas eind vorig jaar leidde dat tot een enkel protest van Elckerlyc, die stelde namens de zwijgende meerderheid te praten, maar die meerderheid zwijgt nog altijd.

Toch zijn er zorgen in de politiek. Want als er per één huis maar sprake mag zijn van één huishouden, hoe moet het dan met mensen die een familielid in huis nemen? Of de hospita die als aanvulling op haar inkomen één of twee kamers aan studenten verhuurd? Wat met een woning waar een mantelzorger voor een ziek iemand zorgt?

Excessen

Wethouder Nico Verlaan begrijpt die zorgen, maar denkt niet dat er een probleem is. ‘Het werkt net als bij de Algemeen plaatselijke verordening (APV): we gaan niet alles controleren, maar als er klachten zijn, kunnen we wel in actie komen.’ Om studenten en arbeidsmigranten te kunnen huisvesten in één huis, zal er een vergunning moeten worden aangevraagd. Die kan, met dit bestemmingsplan, daadwerkelijk worden getoetst en als die niet voldoet aan de voorwaarden, worden geweigerd. ‘Maar voor de uitbouw van een woning voor een mantelzorger of voor mensen die om andere redenen bij elkaar wonen, is er geen probleem. Dat was er niet en dat zal er ook niet zijn. We gaan ook niet pro-actief zoeken naar de woonvormen waar we geen overlast van hebben. We willen kunnen optreden tegen excessen. En bij huizen waar studenten en arbeidsmigranten worden gehuisvest, zullen we streng toezien op het naleven van de regels. Maar dat hoeft dus niet bij de mensen die één of twee kamers verhuren aan studenten. Daar zal geen overlast van zijn.’

Klachtenpunt

De Oeverloper en Morinel, buurten waar veel studentenhuizen in een relatief klein gebied zijn, hebben daarbij de zekerheid dat er niet meer bij komen. Voor de overlast die wordt ervaren van de huidige panden is er geen oplossing: de regels kunnen niet worden afgedwongen voor de huizen die al voor de zomer van 2016 als kamerverhuurpand in gebruik waren. Verlaan hoopt hierin op een wet die al door de Tweede Kamer is en nu bij de Eerste Kamer ligt, en die het makkelijker maakt op te treden tegen bewoners die overlast veroorzaken.

‘Voor de Oeverloper en Morinel hebben we wel een klachtenpunt ingesteld,’ vulde wethouder Dirk Minne Vis zijn collega aan. ‘Er zijn nu weinig klachten, maar dat is logisch, iedereen zit binnen. In de zomer zal het wel weer toenemen. Daarnaast hebben we een bijeenkomst in voorbereiding voor de eigenaren van die panden. Om hen er op te wijzen wat zij kunnen doen bij klachten.’ Want die eigenaren hebben op zijn minst een morele plicht om iets tegen overlast te doen.

Blij met studenten

Los daarvan is Dronten blij met haar studenten. ‘Het is jammer dat er rondom studenten zo’n negatief woordgebruik is: ‘een actueel probleem’ hoor ik het CDA zeggen en ‘overlast’ zegt GroenLinks. Natuurlijk is er soms overlast, maar verder zien we studenten graag als iets dat ons verder helpt. Wij zien Dronten graag als een studentendorp,’ zei Lazise Hillebregt (D66).

Voorstellen blijven op zak

GroenLinks, die vorig jaar zomer een aantal vergaande voorstellen aankondigde, hield die voorstellen nu nog op zak. Na een eerste hoos aan berichtgeving over overlast stelde Paul Vermast te willen dat er in woonwijken geen studenten en arbeidsmigranten meer worden gehuisvest, maar dat dat alleen op respectievelijk campussen en bedrijfsterreinen mag gebeuren, en dat respectievelijk de onderwijsinstellingen  en bedrijven die veel gebruik maken van arbeidsmigranten er zelf voor verantwoordelijk worden.

‘Wij hebben vanwege de overlast een aantal stevige voorstellen gedaan, die we liever niet willen, maar het was een noodmaatregel.’ En ja, ook GroenLinks en het CDA zijn blij met studenten in Dronten.

Het eerdergenoemde bezwaar van Talengroep Elckerlyc is al eerder afgewezen. Kortom: de rust kan wederkeren.