Windplan Blauw moet onderscheid maken in milieueffectrapport

Lelystad - Het nog aan te leggen windpark in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Oostelijk Flevoland moet in haar milieueffectrapport onderscheid maken in de milieueffecten in de verschillende fases.

Dat adviseert de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER). 

De milieueffecten van het project moeten helder in beeld worden gebracht, zowel in de aanlegfase, gebruiksfase als de ‘dubbeldraaifase’ waarin de nieuwe en de te saneren turbines nog gelijktijdig kunnen draaien. De reden hiervan is dat de milieueffecten van het plan (bijvoorbeeld effecten op het landschap en aantallen vogelslachtoffers) de komende jaren per fase sterk kunnen verschillen.

Windplan Blauw

Al een aantal jaren zijn in Flevoland diverse gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om windenergie te ontwikkelen en te herstructureren. SwifterwinT (opgericht door de verenigingen: Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom) en Nuon pakken dit gezamenlijk op onder de naam Windplan Blauw.

Milieueffectrapport

Voor het project moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld. Voordat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Bekijk hier het hele adviesrapport.