Politiekids Atolwijk zijn officieel beëdigd

Lelystad - De Politiekids van de Atolwijk zijn woensdagmiddag officieel beëdigd.

Het verzoek van Gerrit Groot, directeur van OBS De Optimist, aan wijkagent Karin Oldekamp om ook een team Politiekids in Lelystad Noord op te zetten is positief ontvangen. Welzijn Lelystad bracht vervolgens de verbinding met alle partijen tot stand en de samenwerking en voorbereiding kon gestart. Voor dit team Politiekids zijn deelnemers geselecteerd uit de scholen Laetare,  Vuurtoren, Optimist en Ichthus, en zij zijn nu klaar om op pad te gaan in de Atol- en Zuiderzeewijk.

Officiële beëdiging

Om Politiekid te mogen zijn word je officieel gevraagd de eed af te leggen. Woensdagmiddag 1 februari gebeurde dit in het gemeentehuis onder leiding van de wethouder Janneke Sparreboom en teamchef Politie.

Wat zijn Politiekids?

Politiekids mogen helpen om de wijk veilig te maken en te houden, door anderen aan te spreken, maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven. 

Tijdens het Politiekids-programma, een half jaar intensieve training op gebied van weerbaarheid en conditie, zetten de kinderen zich in voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Zij verstrekken bijvoorbeeld informatie aan bewoners en aan verkeersdeelnemers. De kinderen ontwikkelen vaardigheden en verwerven kennis die nodig is om deze taak adequaat te vervullen. Op deze manier worden ze zich ook meer bewust van hun eigen gedrag en worden de kinderen al jong vertrouwd gemaakt met het eigen maken van verdraagzaamheid en respect.

Politiekids is een samenwerking tussen Politie Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, Libra Sport, Gemeente Lelystad, Woningbouwvereniging Centrada en Welzijn Lelystad.